Upusty cenowe | Interpretacje podatkowe

Upusty cenowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to upusty cenowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług koniecznych do wybudowania urządzeń infrastrukturalnych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 roku (data wpływu 25 lutego 2008 roku) uzupełnionym pismami: z dnia 5 maja 2008 roku (data wpływu 15 maja 2008 roku) i z dnia 14 maja 2008 roku (data wpływu 23 maja 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług koniecznych do wybudowania urządzeń infrastrukturalnych sprzedanych następnie na rzecz „M.” za kwotę 1 zł – jest (...)
2011
1
cze

Istota:
Zdaniem Wnioskodawcy faktury, które zawierają upust przy każdej pozycji bez względu na to czy jest on w równych czy różnych wysokościach oraz czy upust dotyczy jednej czy więcej pozycji - spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798) - zwanym dalej rozporządzeniem. Podobnie, faktury, gdy upust dotyczy wszystkich pozycji faktury i jest w tej samej wysokości a jest on naliczany od łącznej kwoty netto, przy czym wartość netto towarów pozostaje bez zmian (wartość sprzed udzielenia upustu), spełniają wymogi w.w. rozporządzenia.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 29.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 05.10.2005 r.), w sprawie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny został przedstawiony we wniosku w sposób następujący - Spółka stosuje upusty w różnych wysokościach. W wystawianych fakturach przyporządkowuje je do poszczególnych pozycji faktury. Natomiast gdy upust dotyczy wszystkich pozycji faktury i jest w tej samej wysokości jest on naliczany od łącznej kwoty netto. Zdaniem Wnioskodawcy faktury, które zawierają upust przy każdej pozycji bez względu na to czy jest on w równych czy różnych wysokościach oraz czy upust dotyczy jednej czy więcej pozycji - (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik pyta, czy sprzedaż towarów po cenach promocyjnych, na podstawie obowiązyjacego regulaminu, nie jest tożsama z wydawaniem towarów na cele reprezentacji i reklamy.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 29.07.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.08.2005r.) uzupełniony pismem z dnia 25.08.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.08.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest wyłącznym dystrybutorem określonych wód mineralnych, źródlanych i importowanych (zwanych dalej towarami). Spółka dokonuje zakupów wymienionych towarów bezpośrednio od ich producentów lub sama je produkuje, a następnie zaś odsprzedaje poprzez różne kanały sprzedaży hurtowej bądź bezpośrednio do hurtowni, sklepów, supermarketów, restauracji itp. (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.