Uprawnienie do szkolenia | Interpretacje podatkowe

Uprawnienie do szkolenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uprawnienie do szkolenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Warunek posiadania kwalifikacji do szkolenia uczniów podatnik obowiązany jest spełnić już przy zatrudnieniu ucznia (zawarcia umowy o pracę ), a więc przez cały okres jego szkolenia.
2. Do wniosków stanowiących podstawę rozstrzygnięcia Sąd doszedł nie po przeprowadzeniu pierwszej w kolejności przy interpretowaniu norm prawa podatkowego wykładni gramatycznej lecz wykładni celowościowej, która nie wydaje sie uzasadniona i właściwa.
Fragment:
(...) Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 czerwca 2004 r. sygn. akt I SA/Gd 288/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę Małgorzaty M. i uchylił decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2001 r. nr PB-732-350/00 w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia uczniów.W uzasadnieniu wyroku podano, że Małgorzata M. wystąpiła w dniu 10 lipca 2000 r. do Urzędu Skarbowego we Włocławku z wnioskiem o przyznanie ulgi w wymienionym podatku w związku z wyszkoleniem w zawodzie sprzedawcy uczennic Marleny P. i Małgorzaty Sz. Organ podatkowy pierwszej instancji decyzją z dnia 28 sierpnia 2000 r. odmówił skarżącej udzielenia wnioskowanej ulgi podatkowej. Odmowę umotywowano tym, że w okresie odbywania przez uczennice praktycznej nauki zawodu zarówno skarżąca jak i wspólnicy spółki cywilnej „M" we W. nie posiadali uprawnień do szkolenia uczniów, a ponadto nie zatrudniali w ramach (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy prawidłowo sporządzono deklarację VAT-7 w związku z rozszerzeniem działalności związanej ze świadczeniem usług pośrednictwa w szkoleniach w zakresie uzyskiwania uprawnień spawalniczych ?
Fragment:
(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Pismem z dnia 23 kwietnia 2004 r. Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego w sprawie prawidłowości sporządzonej deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2004 r. w związku z rozszerzeniem działalności związanej ze świadczeniem usług pośrednictwa w szkoleniach w zakresie uzyskiwania uprawnień spawalniczych. Stan faktyczny przedstawiony w piśmie : Spółka prowadzi działalność handlową materiałami spawalniczymi opodatkowanymi stawką VAT w wysokości 7% i 22% . Ponadto Spółka pośredniczy w usługach szkoleniowych - zwolnionych od podatku od towarów i usług w zakresie uzyskiwania uprawnień spawalniczych , które (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.