Uprawnienie | Interpretacje podatkowe

Uprawnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uprawnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zapytanie Spółki dotyczyło rozstrzygnięcia czy przydzielone przedsiębiorcy, na podstawie stosownych przepisów, uprawnienie do emisji dwutlenku węgla do powietrza jest przychodem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) 2003/87/WE) uprawnienie do emisji gazów traktowane jest jako zbywalne prawo majątkowe. Chociaż polskie przepisy nie regulują tej kwestii wprost, to jednak z uwagi na charakter tego uprawnienia, a w szczególności jego zbywalność (tj. uprawnienie reprezentuje określoną wartość rynkową), uprawnienie niniejsze należy także na gruncie polskiego prawa traktować jako zbywalne prawo majątkowe. W takim stanie faktycznym i prawnym należy ocenić, że Wnioskodawca uzyskując od Państwa uprawnienie do emisji dwutlenku węgla nie miał obowiązku uwzględniać jego wartości w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym. Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy (...)
2011
1
maj

Istota:
Spółka zamierza dokonać sprzedaży nadwyżki uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przydzielonych przedsiębiorcom. Uprawnienie przydzielane są z uwzględnieniem poszczególnych okresów rozliczeniowych. Nabywcą praw będzie podatnik mający siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż Rzeczypospolita Polska.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego zakwalifikowania wykonywanych czynności oraz ustalenia miejsca ich świadczenia, jest prawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 23 maja 2006 r. nr ( data wpływu do tut. Urzędu 29 maja 2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 01 czerwca 2006 r. (złożonym w tut. Urzędzie dnia 01 czerwca 2006 r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Uprawnienie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.