Upominki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to upominki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
3
gru

Istota:

1. Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup Upominków, oznaczonych Znakami i przekazywanych przez PM na rzecz Osób Uprawnionych w związku z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów, stanowią dla Spółki podatkowe koszty uzyskania przychodów?2. Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup Upominków powinny być potrącalne dla celów podatkowych na moment ich poniesienia, to znaczy na moment, w którym przedmiotowe wydatki księgowane są na kontach kosztowych?

Fragment:

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami, rodzaje Upominków, które mogą być przekazywane przez PM na rzecz Osób Uprawnionych, muszą być zgodne z listą dopuszczalnych rodzajów Upominków zaakceptowaną przez zarząd Spółki. Co do zasady, Spółka dokonuje zakupów Upominków centralnie, umieszczając nabywane Upominki w magazynie materiałów reklamowych, skąd następnie Upominki podlegają wydawaniu na rzecz PM. Zupełnie wyjątkowo mogą zdarzyć się sytuacje, w których PM samodzielnie nabywają Upominki dystrybuowane na rzecz Osób Uprawnionych, i w takim wypadku jednakże dystrybuowane Upominki muszą być zgodne z listą zatwierdzoną przez zarząd Spółki. W przypadku Upominków oznaczonych Znakami Produktów Leczniczych lub Znakiem A. (związanych z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów Leczniczych), przekazywane Upominki stanowią przedmioty materialne wykazujące związek z praktyką medyczną lub farmaceutyczną tj. przydatne w praktyce medycznej lub farmaceutycznej (mogą to być przykładowo stetoskopy, ciśnieniomierze, wagi lekarskie, termometry, żele do USG, fartuchy, długopisy, ołówki, notesy, linijki, zakładki do książek, kalkulatory, osłonki na chusteczki higieniczne, lampki biurowe, czajniki, wentylatory, drobne akcesoria komputerowe, rękawiczki lateksowe, podkłady higieniczne, wzierniki ginekologiczne, ręczniki, mydło, krem do rąk, talk, kubki, filiżanki, literatura specjalistyczna, itp.).

2016
25
mar

Istota:

Spółka nie występuje w roli płatnika, tj. z tytułu wydanych upominków i gażdetów nie będzie zobowiązana do wystawienia i przekazania imiennej informacji PIT-8C, nie będzie zobowiązany także do stosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz podmiotu zlecającego, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu upominków (gadżetów). Obowiązek ten będzie spoczywał na podmiocie zlecającym, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji akcji promocyjno – reklamowych.

Fragment:

W konsekwencji, Spółka nie występuje w roli płatnika, tj. z tytułu wydanych upominków i gażdetów nie będzie zobowiązana do wystawienia i przekazania imiennej informacji PIT-8C, nie będzie zobowiązany także do stosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz podmiotu zlecającego, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu upominków (gadżetów). Obowiązek ten będzie spoczywał na podmiocie zlecającym, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji akcji promocyjno – reklamowych. Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać jednakże za nieprawidłowe, z uwagi na odmienne uzasadnienie, niż te zawarte w wydanej interpretacji. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku z tytułu wydanych upominków (gadżetów) ani nie ciąży na nim obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, tut. organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie skutków podatkowych możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wydanych upominków (gadżetów). W tej kwestii, Spółka nie jest zainteresowaną w sprawie.

2016
8
sty

Istota:

Możliwość oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup upominków mających charakter marketingowy, oznaczonych logo przedstawicieli medycznych lub handlowych, przekazywanych osobom uprawnionym

Fragment:

W przypadku Upominków oznaczonych Znakami Produktów Nieleczniczych (związanych z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów Nieleczniczych), przekazywane Upominki mogą stanowić ww. przedmioty materialne wykazujące związek z praktyką medyczną lub farmaceutyczną jak również inne artykuły (np. polary, parasole, breloczki, kawa, herbata, kosmetyki, itp.). Wszystkie Upominki przekazywane przez PM/PH na rzecz Osób Uprawnionych mają niewielką wartość materialną. W przypadku Upominków oznaczonych Znakami Produktów Leczniczych lub Znakiem Spółki (których przekazywanie związane jest z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów Leczniczych) cena zakupu brutto pojedynczego Upominku nie przekracza kwoty 100 zł. Z kolei w przypadku Upominków oznaczonych Znakami Produktów Nieleczniczych (których przekazywanie związane jest z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów Nieleczniczych) cena zakupu brutto pojedynczego Upominku nie przekracza kwoty 200 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup Upominków, oznaczonych Znakami i przekazywanych przez przedstawicieli medycznych lub przedstawicieli handlowych (PM/PH) na rzecz Osób Uprawnionych w związku z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów, stanowią dla Spółki podatkowe koszty uzyskania przychodów...

2016
8
sty

Istota:

Możliwość oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup upominków mających charakter marketingowy, oznaczonych logo przedstawicieli medycznych lub handlowych, przekazywanych osobom uprawnionym

Fragment:

W przypadku Upominków oznaczonych Znakami Produktów Nieleczniczych (związanych z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów Nieleczniczych), Upominki, które zostaną przekazane, będą mogły stanowić ww. przedmioty materialne wykazujące związek z praktyką medyczną lub farmaceutyczną jak również inne artykuły (np. polary, parasole, breloczki, kawa, herbata, kosmetyki, itp.). Wszystkie Upominki, które będą przekazywane przez PM/PH na rzecz Osób Uprawnionych będą upominkami o niewielkiej wartości materialnej. W przypadku Upominków oznaczonych Znakami Produktów Leczniczych lub Znakiem Spółki (których przekazywanie związane jest z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów Leczniczych) cena zakupu brutto pojedynczego Upominku nie będzie przekraczać kwoty 100 zł. Z kolei w przypadku Upominków oznaczonych Znakami Produktów Nieleczniczych (których przekazywanie związane jest z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów Nieleczniczych) cena zakupu brutto pojedynczego Upominku nie będzie przekraczać kwoty 200 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wydatki jakie Spółka poniesie na zakup Upominków, oznaczonych Znakami i przekazywanych przez przedstawicieli medycznych lub przedstawicieli handlowych (PM/PH) na rzecz Osób Uprawnionych w związku z działaniami marketingowymi dotyczącymi Produktów, będą stanowiły dla Spółki podatkowe koszty uzyskania przychodów...

2014
23
kwi

Istota:

Wartość drobnych upominków wydawanych przez Spółkę uczestnikom, niezależnie od tego, że jednorazowa wartość upominku nie przekroczy kwoty 200 zł stanowić będzie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy. Przychód ten podlegał będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Na Wnioskodawcy, jako podmiocie wydającym przedmiotowe upominki będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania imiennej informacji PIT-8C, w której należy wykazać wartość wręczonego upominku, stosownie do postanowień art. 42a ww. ustawy.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wydanie przez Spółkę drobnego upominku w związku z organizowaną akcją promocyjno - reklamową, w której warunkiem udziału jest zakup produktów lub usług, a jednorazowa wartość upominku nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy wydanie przez Spółkę drobnego upominku w związku z organizowaną akcją promocyjno - reklamową, w której warunkiem udziału jest przedstawienie opakowania produktu Kontrahenta, a jednorazowa wartość upominku nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy wydanie przez Spółkę drobnego upominku w związku z organizowaną akcją promocyjno - reklamową, w której warunkiem udziału jest rozwiązanie zadania, a jednorazowa wartość upominku nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, celem jaki stoi za organizacją przez Wnioskodawcę na zlecenie Kontrahentów akcji promocyjno - reklamowych jest reklama marki Kontrahentów Spółki oraz reklama i promocja jego produktów i usług wśród końcowych konsumentów.

2013
2
lip

Istota:

Czy w przypadku wręczenia byłemu dyrektorowi upominku rzeczowego, który w dacie jego otrzymania pobierał emeryturę, Przychodnia miała prawo do opodatkowania nadwyżki ponad kwotę 2.280 zł zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% i odprowadzenia jej na konto Urzędu Skarbowego, a tym samym rozliczenia podatku na podstawie PIT-8AR?

Fragment:

Pracę tą wykonywał w okresie kiedy był dyrektorem, kiedy wręczano mu upominek i wykonuje w momencie złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wnioskodawca od ww. upominku rzeczowego pobrał i odprowadził zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% ponad kwotę wolną, tj. ponad kwotę 2.280 zł. Podatek ten został rozliczony na druku PIT-8AR. Zauważyć należy, iż w świetle powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wręczenie upominku rzeczowego pracownikom, którzy przechodzą lub przeszli na emeryturę, nawet o niewielkiej wartości stanowić będzie dla tych osób świadczenie w naturze. Powyższe spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro wręczenie upominku byłemu dyrektorowi nie miało związku ze stosunkiem pracy byłego dyrektora jako lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczonej na podstawie umowy o pracę, a powyższe miało miejsce w momencie, gdy pobierał on emeryturę, zaś nabycie prawa do tej emerytury wiązało się z rozwiązaniem zatrudnienia na stanowisku dyrektora, to wartość tego świadczenia (upominku), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
6
wrz

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania upominków dla sponsorów i ich dokumentowania. Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu związanych z realizacją Festiwalu (innych niż dotyczących zakupu nagród i upominków) w sytuacji, gdy ww. zakupy służą działalności opodatkowanej oraz działalności statutowej.
Prawo do częściowego odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup nagród dla laureatów dyktand i konkursu oraz upominków dla zaproszonych gości i sponsorów, w sytuacji gdy z załączonych do faktur wykazów możliwe jest ustalenie jaka była wartość przekazanych nagród oraz jaka była wartość upominków.

Fragment:

W przypadku towarów stanowiących nagrody dla laureatów dyktand oraz konkursu oraz upominków dla członków jury i zaproszonych gości prawo do odliczenia nie przysługiwało. Tym samym, w myśl powołanych zapisów ustawy, Uniwersytet powinien opodatkować i udokumentować fakturą wewnętrzną jedynie upominki, które zostały wręczone sponsorom. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie: prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu związanych z realizacją Festiwalu (innych niż dotyczących zakupu nagród i upominków) w sytuacji, gdy ww. zakupy służą działalności opodatkowanej oraz działalności statutowej – za prawidłowe, prawa do częściowego odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup nagród dla laureatów dyktand i konkursu oraz upominków dla zaproszonych gości i sponsorów, w sytuacji gdy z załączonych do faktur wykazów możliwe jest ustalenie jaka była wartość przekazanych nagród oraz jaka była wartość upominków – za prawidłowe, opodatkowania nieodpłatnego przekazania upominków dla sponsorów i ich dokumentowania za prawidłowe. Kwestie dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały uregulowane w Dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.

2012
11
sty

Istota:

1) Czy wielokrotne wydanie jednej osobie prezentów o małej wartości tj. takich których cena nabycia nie przekracza 10 zł netto nie podlega opodatkowaniu VAT?2) Czy wydanie próbek produktów leczniczych zgodnie z wymogami przepisów prawa farmaceutycznego spełnia warunki do uznania za wydanie próbki w rozumieniu art. 7 ust. 3 i 7 ustawy VAT i nie podlega opodatkowaniu VAT?

Fragment:

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności oraz wskazane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę towarów należących do jego przedsiębiorstwa (upominki reklamowe) na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez względu na ilość przekazywanych jednemu podmiotowi towarów, nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu, bowiem jednostkowa cena nabycia przekazywanych towarów nie przekracza 10 zł. Natomiast, odnośnie pytania drugiego należy stwierdzić, iż próbki produktów leczniczych, które są przekazywane w sposób opisany we wniosku, spełniają definicję próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy, a zatem ich wydanie nie jest traktowane jako dostawa towarów, w myśl przepisu art. 7 ust. 2 ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów związanych ze zwiększeniem sprzedaży produktów oraz prawo do odliczeni podatku naliczonego

Fragment:

Upominki są takie przekazywane klientom którzy nabyli określoną ilość produktów Spółki. Upominki są przekazywane w celu dalszego zwiększania poziomu sprzedaży produktów. Wartość tych upominków przekracza 5 zł Spółka nie prowadzi ewidencji osób którym wręcza te upominki. Spółka zalicza do swoich kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie upominków noszących logo Spółki. Spółka nalicza podatek należny od przekazań tych upominków i odlicza podatek naliczony przy ich nabyciu. Ad 3) Spółka wydaje swoje produkty potencjalnym klientom do degustacji. Degustacje odbywają się w sklepach oraz supermarketach oferujących produkty Spółki. Spółka nalicza podatek należny od przekazania tych produktów do degustacji i odlicza podatek naliczony przy wytworzeniu tych produktów. W związku z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) tiret drugi Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz 654, z poźn. zm.) Spółka zalicza podatek należny od przekazań nagród towarów i upominków do jej kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Spółka ma prawo nie naliczać podatku należnego od wydania towarów opisanych w punktach 1-3...

2011
1
sie

Istota:

1.W świetle zaprezentowanego stanu faktycznego Spółka wnosi o potwierdzenie, że opisane czynności, polegające na nieodpłatnym przekazywaniu upominków na rzecz kontrahentów nie podlegają opodatkowaniu VAT w świetle przepisów ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r.

2.W świetle zaprezentowanego stanu faktycznego Spółka wnosi o potwierdzenie, iż przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach od dostawców dokumentujących zakup upominków przekazywanych następnie nieodpłatnie na rzecz kontrahentów Spółki.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: W świetle zaprezentowanego stanu faktycznego Spółka wnosi o potwierdzenie, że opisane czynności, polegające na nieodpłatnym przekazywaniu upominków na rzecz kontrahentów nie podlegają opodatkowaniu VAT w świetle przepisów ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r. W świetle zaprezentowanego stanu faktycznego Spółka wnosi o potwierdzenie, iż przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach od dostawców dokumentujących zakup upominków przekazywanych następnie nieodpłatnie na rzecz kontrahentów Spółki. Zdaniem Wnioskodawcy Stanowisko Spółki w zakresie pytania 1 Analiza przepisów ustawy o VAT Spółka stoi na stanowisku, iż nieodpłatne przekazywanie przez nią należących do jej przedsiębiorstwa upominków na rzecz obecnych kontrahentów, które związane są z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem nie stanowi odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu na podstawie ustawy o VAT. W konsekwencji, nieodpłatne przekazania upominków pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Stanowisko Spółki wynika wprost z ustawy o VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.