Upływ terminu | Interpretacje podatkowe

Upływ terminu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to upływ terminu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy pięcioletni okres zamieszkiwania liczy się od dnia podpisania umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego (dnia obdarowania mieszkaniem)?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 16 ust. 2 pkt. 5 lit. a ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 222, poz. 1629) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 06.02.2007 r. Pani K. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 16 ust. 2 pkt. 5 lit. a ustawy o podatku od spadków i darowizn postanawia uznać stanowisko przedstawione w w/w wniosku za prawidłowe. Dnia 07.02.2007 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynął wniosek Pani K. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. (...)
2011
1
maj

Istota:
Kiedy upływa pięcioletni okres zamieszkiwania wymagany do skorzystania z ulgi mieszkaniowej - art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
(...) Strona złożyła wniosek z zapytaniem kiedy upływa pięcioletni okres zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem darowizny wymagany do skorzystania z ulgi z art.16 ustawy o podatku od spadków. Zdaniem podatniczki ponieważ w darowanym lokalu zamieszkuje od września 2001 r. pięcioletni okres zamieszkiwania wymagany do w)w ulgi upływa we wrześniu 2006r. Akt notarialny na mocy którego nabyła w drodze darowizny od ojca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego został zawarty 29.3.2002 r. Termin 5- letniego zamieszkiwania w darowanym lokalu wymagany do ulgi z art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. Nr 142, poz.1514 z 2004 r. z późn.zm.) mija po upływie pięcięciu lat od daty zawarcia darowizny, tj: w przedmiotowej sprawie w dniu 29 marca 2007 r. Zgodnie bowiem z art.16 ust. 2 pkt 5 lit. a cytowanej ustawy jednym z koniecznych warunków do zastosowania ulgi jest wymóg zamieszkiwania w nabytym lokalu przez okres 5 lat od dnia (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w sytuacji gdy podatnik rozpoczął działalność z dniem 1 kwietnia 2004 r., a pierwszy przychód wystąpi w miesiącu maju 2004 r. oświadczenie o opodatkowaniu dochodów w formie podatku liniowego podatnik może złożyć przed osiągnięciem pierwszego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) Zagadnienie opodatkowania podatkiem liniowym zostało uregulowane przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 9a ust. 2 tej ustawy „podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Z treści tego zapisu jednoznacznie wynika, iż podatnik ma obowiązek złożyć oświadczenie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.