1432/IPdg2/415/428/11/26/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że posiada Pani obywatelstwo polskie i jest zameldowana na stałe w Warszawie. Od 2005r. przebywa Pani za granicą - skierowana służbowo z Warszawy do pracy we Francji - gdzie opłacane są wszelkie wymagane podatki i składki zdrowotne. Zapytanie dotyczy formalności jakich musi Pani dokonać w związku z przedstawioną sytuacją.

1432/IPdg2/415/428/11/26/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. opodatkowanie dochodów
  2. stawki podatku
  3. unikanie podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 8 poz.60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dn. 16-01-2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany uznaje stanowisko Strony za prawidłowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.


U Z A S A D N I E N I E

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że posiada Pani obywatelstwo polskie i jest zameldowana na stałe w Warszawie. Od 2005r. przebywa Pani za granicą - skierowana służbowo z Warszawy do pracy we Francji - gdzie opłacane są wszelkie wymagane podatki i składki zdrowotne. Zapytanie dotyczy formalności jakich musi Pani dokonać w związku z przedstawioną sytuacją.

Pani zdaniem, na podstawie uzyskanych dotychczas informacji, nie trzeba składać w Polsce żadnych deklaracji.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 4 a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm. ) jako osoba posiadająca "miejsce zamieszkania" na terytorium Polski, podlega Pani nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie naszego kraju tj. opodatkowane są wszelkie uzyskane dochody bez względu na miejsce położenia źródła przychodów. Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jeżeli osiąga Pani dochód wyłącznie z pracy najemnej we Francji, to jest on zwolniony z opodatkowania w Polsce. W takiej sytuacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma Pani obowiązku składać żadnej deklaracji czy też zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

W powyższym zakresie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznał Pani stanowisko za prawidłowe.

Niemniej jednak w przypadku gdy ulega zmianie miejsce zamieszkania (zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995r.- o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników) powinna Pani zawiadomić organ podatkowy składając odpowiedni formularz aktualizacyjny.

Zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej, powyższa interpretacja ta nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwy organ podatkowy i organ kontroli skarbowej ( art. 14 b § 2 ).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.