Unikanie opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to unikanie opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób odprowadzać zaliczki od dochodów zagranicznych?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2004 r. dotyczące opodatkowania wynagrodzenia ze stosunku pracy wypłaconego przez spółkę akcyjną prawa francuskiego uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zasady opodatkowania dochodów osiąganych na terenie Francji przez podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki (...)

2011
1
sty

Istota:

Jak nalezy rozumieć zwrot "mogą" w Umowie między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych?

Fragment:

(...) Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20) dochody z majątku nieruchomego ( dochody z bezpośredniego użytkowania, najmu oraz każdego innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego ) mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym ten majątek jest położony.Użyte w tym przepisie sformułowanie, iż dochód ten „może” być opodatkowany nie zezwala na dowolne wybranie państwa, w którym dochód ten powinien zostać opodatkowany. Przepis ten oznacza, iż dochód taki podlega opodatkowaniu w tym państwie, w którym położony jest dany majątek, zgodnie z prawem tego państwa a ponadto, dochód ten podlega opodatkowaniu również w państwie, w którym osoba osiągająca ten dochód ma miejsce (...)