Umowy mieszane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowy mieszane. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
2
paź

Istota:

Czy na potrzeby zastosowania interpretacji Konwencji z dnia 20 lipca 2006r, między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250 poz. 1840), prawidłowe jest zakwalifikowanie opisanej w stanie faktycznym umowy jako umowy mieszanej i przyjęcie normy interpretacyjnej zasady opodatkowania właściwe dla elementu głównego należy stosować do całości wynagrodzenia i w konsekwencji prawidłowe jest zakwalifikowanie także wynagrodzenia za „leasing” metalu szlachetnego i usługi wsparcia technicznego w przedstawionym stanie faktycznym jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych wyłącznie w Wielkiej Brytanii?

Fragment:

Zastosowanie każdej z w/w norm, tj. normy interpretacyjnej dla umów mieszanych i art. 11 ust. 3 lit. c Konwencji prowadzi do wskazania, że państwem wyłącznie uprawnionym do opodatkowania wynagrodzenia za leasing-pożyczkę metalu szlachetnego jest państwo siedziby sprzedawcy. Zdaniem Spółki z uwagi na złożony i niejednorodny charakter świadczeń występujących w tej umowie (prócz leasingu metalu są też różnorodne usługi wsparcia technicznego) bardziej właściwe jest zastosowanie w opisanym stanie faktycznym normy interpretacyjnej dla umów mieszanych, zgodnie z którą wynagrodzenie za wszystkie świadczenia wynikające z tej umowy powinno być opodatkowane według zasad dotyczących świadczenia głównego - produkcji i sprzedaży nowego, świeżego katalizatora, tj. jako zyski przedsiębiorstw. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.