Umowy mieszane | Interpretacje podatkowe

Umowy mieszane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowy mieszane. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na potrzeby zastosowania interpretacji Konwencji z dnia 20 lipca 2006r, między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250 poz. 1840), prawidłowe jest zakwalifikowanie opisanej w stanie faktycznym umowy jako umowy mieszanej i przyjęcie normy interpretacyjnej zasady opodatkowania właściwe dla elementu głównego należy stosować do całości wynagrodzenia i w konsekwencji prawidłowe jest zakwalifikowanie także wynagrodzenia za „leasing” metalu szlachetnego i usługi wsparcia technicznego w przedstawionym stanie faktycznym jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych wyłącznie w Wielkiej Brytanii?
Fragment:
Zastosowanie każdej z w/w norm, tj. normy interpretacyjnej dla umów mieszanych i art. 11 ust. 3 lit. c Konwencji prowadzi do wskazania, że państwem wyłącznie uprawnionym do opodatkowania wynagrodzenia za leasing-pożyczkę metalu szlachetnego jest państwo siedziby sprzedawcy. Zdaniem Spółki z uwagi na złożony i niejednorodny charakter świadczeń występujących w tej umowie (prócz leasingu metalu są też różnorodne usługi wsparcia technicznego) bardziej właściwe jest zastosowanie w opisanym stanie faktycznym normy interpretacyjnej dla umów mieszanych, zgodnie z którą wynagrodzenie za wszystkie świadczenia wynikające z tej umowy powinno być opodatkowane według zasad dotyczących świadczenia głównego - produkcji i sprzedaży nowego, świeżego katalizatora, tj. jako zyski przedsiębiorstw. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2014
2
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.