Umowa ustanowienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa ustanowienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy umowa ustanowienia służebności gruntowej nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

(...) umowa ustanowienia służebności gruntowej nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. UZASADNIENIE Z treści złożonego pisma wynika, że Pani ... aktem notarialnym nr rep. 1648 z dnia 29.03.2007 r. przed notariuszem ... zawarła umowę o ustanowienie służebności gruntowej. Art. 1 ust. 1 pkt 1 w ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających temu podatkowi. Umowa ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej jako niewymieniona w katalogu przedmiotów podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega temu podatkowi. Mając powyższe na uwadze postanawiam jak w sentencji. Zaznacza się, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. W myśl art. 14b § 1 i § 2 powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla (...)