Umowa trójstronna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa trójstronna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy w następującym stanie faktycznym, dostawę surowca drzewnego można potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i w związku z tym w wystawionej na odbiorcę niemieckiego fakturze zastosować stawkę VAT 0%?

Fragment:

(...) innego odbiorcy zagranicznego, Podatnik posiada na specyfikacji wysyłkowej potwierdzenie przyjęcia przez firmę z Dubiecka surowca drzewnego, który dostarczył do usługi przerobu, zgodnie z ww. umową trójstronną. Ponadto jak wynika z wniosku oraz dołączonej faktury zapłata za dostarczony przez Podatnika do przeróbki surowiec dokonywana jest przez nabywcą niemieckiego przelewem bankowym na konto walutowe Podatnika w terminie 30 dni. Zdaniem tutejszego Organu podatkowego ww. umowa trójstronna wypełnia warunek wymieniony w § 7a ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Zatem, odnosząc się do faktury z dnia 02.08.2006r dołączonej do wniosku, jeżeli Podatnik w ramach deklarowanego w rozliczeniu VAT-7 za miesiąc sierpień obrotu z tytułu WDT zadeklarował obrót z tytułu przedmiotowej transakcji oraz wykaże przedmiotową transakcję w informacji podsumowującej VAT-UE za III kwartał 2006r, wówczas spełni ostatni z warunków, wymienionych § 7a ust. 2 (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy trójstronna umowa kompensaty należności i zobowiązań podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) Zgodnie z przepisami prawa cywilnego potrącenie (kompensata) jest formą likwidacji istniejącego stosunku prawnego, prowadzącą do umorzenia wzajemnych należności i zobowiązań. Wskutek bowiem potrącenia, wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 Kodeksu cywilnego). W wyniku potrącenia nie dochodzi jednak do efektywnej zapłaty dokonanej w pieniądzu. Kompensata, pomimo iż dotyczy zobowiązań do świadczeń tego samego rodzaju nie prowadzi do ich realizacji, a jedynie do zaliczenia jednej wierzytelności na poczet drugiej, co skutkuje zaspokojeniem wierzyciela i pozwala osiągnąć cel zobowiązania. Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Wyżej opisana czynność nie jest wymieniona w tym katalogu, zatem dokonanie jej nie powoduje (...)