Umowa przyrzeczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa przyrzeczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przy sprzedaży w/w lokalu mieszkalnego nie musi Pani zwracać ulgi mieszkaniowej, z której korzystała w trakcie budowy ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia stanowisko Pani w sprawie zawartej we wniosku z dnia 06.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznać za prawidłowe. Dnia 10.07.1998r. podpisała Pani ze Spółdzielnią X umowę przyrzeczenia przydziału własnościowego prawa do lokalu. W dniu 19 marca 2001r. uzyskała Pani spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, stając się jego właścicielem. W dniu 5 października 2006r. umową w sprawie ustanowienia odrębnej lokalu i przeniesienia jego własności zawartą ze Spółdzielnią X w formie aktu notarialnego ustanowiona został na Panią i małżonka odrębna własność opisanego lokalu mieszkalnego. Zdaniem Pani z chwilą sprzedaży lokalu mieszkalnego nie musi Pani zwracać ulgi mieszkaniowej. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku nieodpłatnego przekazania pracownikom budynków, ale w związku z zawarciem umowy przyrzeczonej, Spółka będzie miała możliwość amortyzowania wartości nieruchomości?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odpisów amortyzacyjnych od budynków nieodpłatnie przekazanych pracownikom – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie (...)