Umowa przechowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa przechowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie pieniędzy z kasy spółki jawnej na osobisty rachunek bankowy jednego ze wspólników, jak również przekazanie nieodpłatne tych pieniędzy (wcześniej przekazanych z kasy spółki) z osobistego rachunku bankowego jednego ze wspólników na rachunek bankowy spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) majątku spółki jawnej do majątku osobistego wspólników będzie następowało w formie „umowy przechowania bez pobrania wynagrodzenia” lub w formie „pożyczki bez pobrania wynagrodzenia”. Samo przekazanie środków pieniężnych z majątku osobistego wspólników do majątku spółki jawnej będzie następowało w formie zwrotu środków pieniężnych przekazanych wcześniej w formie umowy przechowania lub w formie zwrotu pożyczki. Strona zaznacza (pismo z dnia 4 VII 2006r.), iż umowa przechowania środków pieniężnych nie została spisana, gdyż sytuacja w zapytaniu jest sytuacją czysto hipotetyczną, z której „ewentualnie chcielibyśmy w przyszłości skorzystać”. Zdaniem Wnioskodawcy, taka czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc się do przedstawionego we wniosku przez Pana zapytania, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie stwierdza, co następuje: Pan ...... tworzy wraz z Panem .......spółkę (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy świaczone przez Podatnika usługi polegające na przechowywaniu rzeczy i papierów wartościowych w odpowiednio zabezpieczonym miejscu korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) Świadczenie usług depozytowych polegających na przechowywaniu rzeczy w odpowiednio zabezpieczonych miejscach, sklasyfikowanych jako usługi pośrednictwa pieniężnego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane i mieszczące się w grupowaniu 65.12.10-00.90 PKWiU jest zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535). Należy jednak zastrzec, że zgodnie z pozycją 3 punktem 7 załącznika Nr 4 do w/w ustawy wyłączeniu od zwolnienia w podatku od towarów i usług podlegają usługi przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr PP3-812-365/2004/JM/286 PELM z dnia 11.05.2004 roku wyłączenie ze zwolnienia usług przechowywania papierów wartościowych, o których (...)