Umowa przechowania | Interpretacje podatkowe

Umowa przechowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa przechowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy nieodpłatne przekazanie pieniędzy z kasy spółki jawnej na osobisty rachunek bankowy jednego ze wspólników, jak również przekazanie nieodpłatne tych pieniędzy (wcześniej przekazanych z kasy spółki) z osobistego rachunku bankowego jednego ze wspólników na rachunek bankowy spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) majątku spółki jawnej do majątku osobistego wspólników będzie następowało w formie „umowy przechowania bez pobrania wynagrodzenia” lub w formie „pożyczki bez pobrania wynagrodzenia”. Samo przekazanie środków pieniężnych z majątku osobistego wspólników do majątku spółki jawnej będzie następowało w formie zwrotu środków pieniężnych przekazanych wcześniej w formie umowy przechowania lub w formie zwrotu pożyczki. Strona zaznacza (pismo z dnia 4 VII 2006r.), iż umowa przechowania środków pieniężnych nie została spisana, gdyż sytuacja w zapytaniu jest sytuacją czysto hipotetyczną, z której „ewentualnie chcielibyśmy w przyszłości skorzystać”. Zdaniem Wnioskodawcy, taka czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc się do przedstawionego we wniosku przez Pana zapytania, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie stwierdza, co następuje: Pan ...... tworzy wraz z Panem .......spółkę (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy świaczone przez Podatnika usługi polegające na przechowywaniu rzeczy i papierów wartościowych w odpowiednio zabezpieczonym miejscu korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) Świadczenie usług depozytowych polegających na przechowywaniu rzeczy w odpowiednio zabezpieczonych miejscach, sklasyfikowanych jako usługi pośrednictwa pieniężnego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane i mieszczące się w grupowaniu 65.12.10-00.90 PKWiU jest zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535). Należy jednak zastrzec, że zgodnie z pozycją 3 punktem 7 załącznika Nr 4 do w/w ustawy wyłączeniu od zwolnienia w podatku od towarów i usług podlegają usługi przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr PP3-812-365/2004/JM/286 PELM z dnia 11.05.2004 roku wyłączenie ze zwolnienia usług przechowywania papierów wartościowych, o których (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.