Umowa podnajmu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa podnajmu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychód uzyskany przez Podatnika z tytułu podnajmu tego samochodu?

Fragment:

(...) Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2001r. Podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego na użytkowanie samochodu ciężarowego, który następnie został oddany do użytkowania innemu podmiotowi gospodarczemu na podstawie umowy poręczenia do umowy leasingu. Umowa ta nie zwolniła jednak leasingobiorcy z obowiązku uiszczania opłat leasingowych. Podatnik – le-asingobiorca na podstawie faktur wystawianych przez leasingodawcę wystawia refaktury na po-ręczyciela tj. podmiot gospodarczy, któremu podnajął ten samochód. Zgodnie z wyjaśnieniami Podatnika nie uzyskuje on z tego tytułu żadnych przychodów, a jest jedynie tylko pośrednikiem opłat leasingodawcy. Ocena prawna stanu faktycznego: Zasadą wyrażoną w treści art. 9a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w roku (...)