Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
wrz

Istota:

Czy całość dochodów, bez względu na miejsce położenia źródła przychodów, powinien Pan opodatkować w Polsce, czy podlega Pan tylko ograniczonemu opodatkowaniu, tzn. od dochodów w Polsce opłaca Pan podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce, a od dochodów uzyskanych w Niemczech – podatek w Niemczech?
Czy w sytuacji, gdy z powodu większego zlecenia okaże się, że na terenie Niemiec przebywa Pan dłużej niż 183 dni w roku, jednocześnie posiadając cały czas swoje „centrum interesów życiowych” w Polsce, powinien Pan dochód opodatkować w Niemczech

Fragment:

Reasumując, o ile w istocie nie posiada Pan w Niemczech zakładu w rozumieniu cytowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody uzyskane z tytułu wykonywania usług na terenie Polski oraz Niemiec, winien opodatkować wyłącznie w Polsce zgodnie z wybraną dla celów podatkowych formą opodatkowania. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

2018
28
cze

Istota:

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz kontrahenta z Grecji

Fragment:

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Mając na uwadze fakt, iż Spółka posiada certyfikat rezydencji Kontrahenta, który dokumentuje dla celów podatkowych miejsce jego rezydencji, zastosowanie stawki preferencyjnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku u źródła, będzie uzależnione od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 2 .Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Ze wszystkimi państwami wymienionymi w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Polska posiada podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W świetle treści tych umów ewentualne opodatkowanie preferencyjną stawką podatku wskazaną w danej umowie albo niepobranie tego podatku w ogóle zależy od stwierdzenia, czy dokonywane przez Spółkę płatności na rzecz Kontrahentów z tytułu uzyskania licencji na użytkowanie Dokumentacji Rejestracyjnej stanowią należności licencyjne czy zyski przedsiębiorstw. Umowa polsko-grecka (...)

2018
28
cze

Istota:

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz kontrahenta z Indii

Fragment:

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Mając na uwadze fakt, iż Spółka posiada certyfikat rezydencji Kontrahenta, który dokumentuje dla celów podatkowych miejsce jego rezydencji, zastosowanie stawki preferencyjnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku u źródła, będzie uzależnione od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 2. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Ze wszystkimi państwami wymienionymi w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Polska posiada podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W świetle treści tych umów ewentualne opodatkowanie preferencyjną stawką podatku wskazaną w danej umowie albo niepobranie tego podatku w ogóle zależy od stwierdzenia, czy dokonywane przez Spółkę płatności na rzecz Kontrahentów z tytułu uzyskania licencji na użytkowanie Dokumentacji Rejestracyjnej stanowią należności licencyjne czy zyski przedsiębiorstw. Umowa polsko-indyjska (...)

2018
27
cze

Istota:

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii

Fragment:

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Mając na uwadze fakt, iż Spółka posiada certyfikat rezydencji Kontrahenta, który dokumentuje dla celów podatkowych miejsce jego rezydencji, zastosowanie stawki preferencyjnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku u źródła, będzie uzależnione od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 2. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Ze wszystkimi państwami wymienionymi w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Polska posiada podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W świetle treści tych umów ewentualne opodatkowanie preferencyjną stawką podatku wskazaną w danej umowie albo niepobranie tego podatku w ogóle zależy od stwierdzenia, czy dokonywane przez Spółkę płatności na rzecz Kontrahentów z tytułu uzyskania licencji na użytkowanie Dokumentacji Rejestracyjnej stanowią należności licencyjne czy zyski przedsiębiorstw. Umowa polsko-brytyjska (...)

2018
27
cze

Istota:

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz kontrahenta z Hiszpanii

Fragment:

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Mając na uwadze fakt, iż Spółka posiada certyfikat rezydencji Kontrahenta, który dokumentuje dla celów podatkowych miejsce jego rezydencji, zastosowanie stawki preferencyjnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku u źródła, będzie uzależnione od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 2. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Ze wszystkimi państwami wymienionymi w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Polska posiada podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W świetle treści tych umów ewentualne opodatkowanie preferencyjną stawką podatku wskazaną w danej umowie albo niepobranie tego podatku w ogóle zależy od stwierdzenia, czy dokonywane przez Spółkę płatności na rzecz Kontrahentów z tytułu uzyskania licencji na użytkowanie Dokumentacji Rejestracyjnej stanowią należności licencyjne czy zyski przedsiębiorstw. Umowa polsko-hiszpańska (...)

2018
27
cze

Istota:

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz kontrahenta z Mołdawii

Fragment:

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Mając na uwadze fakt, iż Spółka posiada certyfikat rezydencji Kontrahenta, który dokumentuje dla celów podatkowych miejsce jego rezydencji, zastosowanie stawki preferencyjnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku u źródła, będzie uzależnione od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 2. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Ze wszystkimi państwami wymienionymi w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Polska posiada podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W świetle treści tych umów ewentualne opodatkowanie preferencyjną stawką podatku wskazaną w danej umowie albo niepobranie tego podatku w ogóle zależy od stwierdzenia, czy dokonywane przez Spółkę płatności na rzecz Kontrahentów z tytułu uzyskania licencji na użytkowanie Dokumentacji Rejestracyjnej stanowią należności licencyjne czy zyski przedsiębiorstw. Umowa polsko-mołdawska (...)

2018
27
cze

Istota:

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz kontrahenta z Łotwy

Fragment:

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Mając na uwadze fakt, iż Spółka posiada certyfikat rezydencji Kontrahenta, który dokumentuje dla celów podatkowych miejsce jego rezydencji, zastosowanie stawki preferencyjnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku u źródła, będzie uzależnione od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 2. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Ze wszystkimi państwami wymienionymi w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Polska posiada podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W świetle treści tych umów ewentualne opodatkowanie preferencyjną stawką podatku wskazaną w danej umowie albo niepobranie tego podatku w ogóle zależy od stwierdzenia, czy dokonywane przez Spółkę płatności na rzecz Kontrahentów z tytułu uzyskania licencji na użytkowanie Dokumentacji Rejestracyjnej stanowią należności licencyjne czy zyski przedsiębiorstw. Umowa polsko-łotewska (...)

2018
28
maj

Istota:

Niemcy, ubezpieczenia, polisa ubezpieczeniowa, zwolnienia przedmiotowe, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Fragment:

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie w firmie ubezpieczeniowej w Niemczech, które będzie wypłacane Wnioskodawcy (osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce) będzie podlegało na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania opodatkowaniu w Polsce. Skoro jednak − jak wskazał Wnioskodawca we wniosku − ww. świadczenie będzie wypłacane z polisy na życie bez żadnych funduszy inwestycyjnych, to będzie ono zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Jednocześnie tut. organ wskazuje, że nie udzielił odpowiedzi w zakresie pytania Nr 2 dotyczącego wysokości (stawki) podatku od wypłaconych świadczeń z tytułu niemieckiej polisy na życie, gdyż jak wynika z uzasadnienia interpretacji, otrzymane świadczenie nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
10
maj

Istota:

Czy w świetle art. 8 i 12 PL-DE UPO, Spółka nie jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku (podatku u źródła) w związku z wypłatą Kontrahentowi wynagrodzenia za udostępnienie (wynajem) autobusów szynowych

Fragment:

Postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie należy traktować jako wyłącznie obowiązujących Polskę norm międzynarodowego prawa publicznego, gdyż z uwagi na ich szczególny charakter, są one przede wszystkim powszechnie obowiązującymi normami naszego wewnętrznego ustawodawstwa podatkowego, których prawidłowe stosowanie wymaga również odniesienia do ustalonych w międzynarodowej pragmatyce zasad, wyrażonych w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD. Państwa, które nie zgadzają się z tezami postawionymi w Komentarzu, mogą złożyć zastrzeżenie do artykułu lub uwagi do Komentarza, w których zastrzegają sobie prawo odmiennego stosowania danego artykułu. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Polska złożyła zastrzeżenie, zgodnie z którym zastrzega sobie prawo dodania do art. 12 ust. 2 słów „ za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzeń przemysłowych, handlowych lub naukowych ” (pkt 40 Komentarza OECD do art. 12). Wskazane zastrzeżenie dowodzi intencjom, jakimi kierowała się strona polska przy zawieraniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a mianowicie objęcie pojęciem „ należności licencyjne ” również dochodów z tytułu użytkowania lub prawo do użytkowania urządzeń przemysłowych, handlowych lub naukowych.

2018
10
maj

Istota:

Rozliczenie dochodów uzyskiwanych z pracy na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez katarskie przedsiębiorstwo.

Fragment:

W myśl art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. Zgodnie z art. 27 ust. 9a ww. ustawy, w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio.