Umowa o sprawowanie opieki | Interpretacje podatkowe

Umowa o sprawowanie opieki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o sprawowanie opieki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy spełnienie przez Wnioskodawczynię wszystkich wymogów określonych w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spodków i darowizn, z wyjątkiem niedochowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi przewidzianej dla umowy o sprawowanie opieki, pozwoli skorzystać Wnioskodawczyni z ulgi mieszkaniowej ?
Fragment:
Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 20 sierpnia 1993 r. pomiędzy Wnioskodawczynią a Panią K.K. (osobą wymagającą stałej opieki) zawarta została umowa o sprawowanie opieki, przy czym umowę tę zawarło w trybie przewidzianym dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym w dniu jej zawarcia tj. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. W związku z powyższym niniejsza umowa została zawarta w obecności pracownika Wydziału Mieszkaniowego Urzędu Miasta, za zgodą wyrażoną w drodze decyzji właściwego wówczas organu – Prezydenta Miasta, a postanowienie o konieczności sprawowania opieki nad Panią K.K., z którego w sposób jednoznaczny wynika, iż jest ona niezdolna do samodzielnej egzystencji i istnieją warunki uzasadniające konieczność stałej opieki osób trzecich wydane zostało w dniu 5 lipca 1993 r. W celu dostosowania się do obowiązujących obecnie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn Wnioskodawczyni oraz Pani K.K., dopełniły obowiązku poświadczenia przez notariusza wcześniej zawartej umowy o sprawowanie opieki z dniem 16 marca 2012 r. Z uwagi jednak na fakt, iż umowa o sprawowanie opieki została poświadczona podpisem notarialnym w dniu 16 marca 2012 r. uznać należy, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przedmiotowej ustawy dwuletni termin, określony w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w tym też dniu rozpoczął bieg.
2012
21
lis

Istota:
Czy do spełnienia wymogów określonych w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn wystarczające jest przedłożenie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego?
Fragment:
Nr 142, poz. 1514 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. - w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału. Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z ulgi w postaci nie wliczania do podstawy opodatkowania czystej wartości nieruchomości uwarunkowane jest zawarciem umowy z zachowaniem formy określonej w art. 16 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Przepisy dotyczące ulg w prawie podatkowym są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego też wykładnia przepisów je ustanawiających musi być wykładnią ścisłą i obwarowania dotyczące zastosowania ulgi nie mogą być poprzez interpretację rozszerzane.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.