Umowa o kredyt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o kredyt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Możliwość odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, którego kwota została zwiększona na mocy aneksu z 2007 roku.

Fragment:

(...) r. (od tej daty bank wystawia Pani zaświadczenie o zapłaconych odsetkach)... Pani zdaniem, powołując się na art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w poz. 30 PIT-2K winna być wpisana kwota 120 tys. zł i od takiej kwoty należy odliczać odsetki w następnych latach, począwszy od dnia podpisania aneksu, bowiem za okres od września 2005 r. do czerwca 2007 r. odlicza Pani odsetki od kwoty 100 tys. zł. Nadto, swoje stanowisko w sprawie uzasadnia Pani tym, iż właściwa umowa o kredyt została zawarta zgodnie z art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych W świetle obowiązującego stanu prawnego Pani stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (...)