Umowa nazwana | Interpretacje podatkowe

Umowa nazwana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa nazwana. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy umowa cash pooling oparta na subrogacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 06 kwietnia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy cash pooling opartej na subrogacji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06 kwietnia 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie (...)
2011
1
lip

Istota:
1.Czy umowa nazwana „UMOWA MAGAZYNOWANIA” może być przedmiotem oceny w podatku dochodowym od osób fizycznych?,
2.Czy umowa nazwana „UMOWA MAGAZYNOWANIA” może być przedmiotem oceny w podatku od towarów i usług?,
3.Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym sprzedaż towarów następuje w momencie pobrania ich przez Kupującego z magazynu czy też w momencie przekazania towaru przez sprzedającego do magazynu administrowanego przez kupującego?,
4.Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż towarów następuje w momencie pobrania ich przez Kupującego z magazynu czy też w momencie przekazania towaru przez sprzedającego do magazynu administrowanego przez kupującego?
Fragment:
(...) dochodzi do skutku umowa sprzedaży. Rozliczenie towarów handlowych będzie dokonywane na podstawie pobrań towarów z magazynu przez Kupującego, który udostępni sprzedającemu zestawienia w takich okresach w jakich zażąda sprzedający. Takie warunki określa ww. umowa, którą kopię Wnioskodawca załącza. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy umowa nazwana „UMOWA MAGAZYNOWANIA” może być przedmiotem oceny w podatku dochodowym od osób fizycznych..., Czy umowa nazwana „UMOWA MAGAZYNOWANIA” może być przedmiotem oceny w podatku od towarów i usług..., Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym sprzedaż towarów następuje w momencie pobrania ich przez Kupującego z magazynu czy też w momencie przekazania towaru przez sprzedającego do magazynu administrowanego przez kupującego..., Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż towarów następuje w momencie pobrania ich przez Kupującego z magazynu czy też w momencie (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy przekazanie przez Spółkę oznaczonej kwoty pieniężnej spółce X w celu nabycia przez tę spółkę udziałów w spółce Y podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21 listopada 2005 roku (wpływ do Urzędu 25 listopad 2005 roku), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, potwierdza stanowisko przedstwione w zapytaniu. UZASADNIENIE Spółka zawarła w B... B... ze spółką J... z siedzibą w B... B..., w Republice Słowacji umowę o cichym wspólniku. Na gruncie prawa słowackiego Umowa jest typem umowy nazwanej - umową o cichym wspólniku, która jest przewidziana przez Kodeks Handlowy Republiki Słowacji (§ 673 i nast.kh). W Umowie Spółka, jako cichy wspólnik, zobowiązał się do przekazania na rzecz J... oznaczonej kwoty pieniężnej z zastrzeżeniem ściśle określonego celu w jakim środki te mają zostać (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy koszty usług związanych z testowaniem, szkoleniem i wdrożeniem systemu informatycznego należy zakwalifikować do wartości początkowej licencji na użytkowanie systemu komputerowego, czy też należy je zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) Zgodnie z art.16g ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t.Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz.654 ze zm.), za „ cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy , powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania , a w szczególności o koszty transportu, załadunku lub wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych , skarbowych i innych, odsetek , prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług,...”Kwalifikowanie poniesionych kosztów związanych z zakupem programów komputerowych do kosztów wchodzących w skład ich ceny nabycia powinno być poprzedzone analizą postanowień konkretnej umowy licencyjnej (sublicencji) na okoliczność korzystania z tych programów (systemów), której postanowienia powinny ściśle precyzować warunki korzystania z programów bądź systemów (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.