Umowa nabycia know-how | Interpretacje podatkowe

Umowa nabycia know-how | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa nabycia know-how. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jakie są zasady opodatkowania podatkiem VAT licencji typu know-how?
Fragment:
(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.03.2004 r. (data wpływu: 16.03.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierując się dyspozycją art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Podatnika jest ustalenie, czy licencja typu know-how podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Przedmiotem umowy licencyjnej typu know-how jest udostępnienie nieopatentowanych, nieujawnionych do wiadomości publicznej poufnych niematerialnych technicznych i technologicznych informacji. Zdaniem Podatnika licencja typu know-how nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tutejszy Urząd po analizie przedmiotowej sprawy potwierdza przedstawione w (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług umów licencyjnych dotyczących udzielenia uprawnień do korzystania z know-how
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 31.05.2004 r. (znak: HFG/946/2004, z datą wpływu do tut. Urzędu 4.06.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż zapytanie spółki dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług udostępnienia informacji technicznych i technologicznych nieujawnionych do wiadomości powszechnej, określanych w praktyce jako know-how , na podstawie umowy licencyjnej zawartej 31.03.2004 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Umowa ta nie dotyczy sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej. W myśl przepisu art. 147 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w okresie do 31.12.2005 r. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy umowy o udostępnienie know-how podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy know-how udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli pismem z dnia 29.01.2004 r. (znak: US.IV-436/1/PCC/04), w następujący sposób: Artykuł 1 ust. 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających temu podatkowi. Użyty w treści tego przepisu wyraz „następujące” wskazuje na to, iż podatkowi podlegają tylko te czynności cywilnoprawne, które zostały w nim wymienione. Umowa o udostępnienie know-how stanowi typ umowy nienazwanej, która zarówno ze względu na swój przedmiot (specjalistyczna wiedza na dany temat), jak i treść (...)
2011
1
sty

Istota:
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 25.03.2003 r., Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów, odpłatne świadczenie usług na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz eksport, import towarów i usług wymienionych w tym przepisie. Przedmiotem umowy know-how jest obrót wiedzą poufną, nie prowadzi ona do przenoszenia praw majątkowych, a jej zakres dotyczy wyłącznie dóbr niematerialnych. Zbywanie i sprzedaż praw niematerialnych, które nie są towarami lub usługami w rozumieniu art. 4 pkt. 1 i 2 ustawy, nie jest więc czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższego umowa typu know-how nie podlega ustawie o podatku VAT. W praktyce głównym problemem staje się więc trafna kwalifikacja danej umowy. Należałoby stwierdzić czy ta umowa należy do typu (...)
2011
1
sty

Istota:
Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT udostępnienia know-how
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem spółki z dnia 2.04.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 5.04.2004 r. dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług udostępniania do korzystania określonych informacji technicznych i technologicznych nie ujawnionych do wiadomości powszechnej ( knoty-how ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług. Przepis art. 4 pkt 2 lit. c ww. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu nadanym ustawą nowelizacyjną z dnia 15.02.2002 r. stanowi, iż usługą w rozumieniu ustawy jest sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przypisów prawa (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.