Umowa międzynarodowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa międzynarodowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy od wynagrodzeń naszych pracowników bezpośrednio realizujących cel kontraktu, zarządzających projektem, zbierających i przetwarzających informacje wykonujących zadania zlecone i zakontraktowane przez Komisję Europejską należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy?

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie przepisów art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 z dnia 19.12.2005r. (wpływ do organu podatkowego w dniu 22.12.2005 r.), uzupełnionego w dniu 06.01.2006r. p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe U z a s a d n i e n i e 1. Stan faktyczny zawarty we wniosku Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 13.04.2004r. został podpisany kontrakt nr 015811 (specjalne działanie wspierające) między Wspólnotą Europejską reprezentowaną przez Komisję Wspólnot Europejskich a Fundacją. Fundacja zatrudniająca dwóch pracowników wynagrodzenia wypłaca ze środków wniesionych przez Wspólnotę Europejską. Przedmiotem kontraktu (...)