Umowa franchisingu | Interpretacje podatkowe

Umowa franchisingu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa franchisingu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy przychód uzyskiwany z tytułu opisanej powyżej umowy franszyzy może podlegać zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu uzyskiwanemu przez niektóre osoby fizyczne?
2. Jak stawka ryczałtu powinna zostać zastosowana?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2009 r. (data wpływu 2 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy opłatę wstępną z tytułu zawarcia umowy franchisingu można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czy też ująć w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?
Fragment:
(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że p. ..... prowadzi biuro turystyczne świadcząc dla klientów usługi turystyki krajowej i zagranicznej. W lutym 2005r. wnioskodawczyni podpisała umowę franchisingu z firmą "G" mającą siedzibę we Włoszech. W tym miejscu należy podkreślić, że organ podatkowy nie ocenia postanowień zawartej umowy, opiera się jedynie na informacjach zawartych przez wnioskodawcę we wniosku i jego uzupełnieniach. Z wyjaśnień strony wynika zatem, że franschingodawca posiada markę G będącą przedmiotem licencji oraz jest właścicielem know-how. Na podstawie tejże umowy franschingobiorczyni została obciążona fakturą VAT wartości 12.000,00 Euro tytułem opłaty wstępnej. Fakturę tę ujęto następnie w kosztach uzyskania przychodów, po uprzednim przeliczeniu na PLN po średnim kursie z dnia jej wystawienia, w dacie wystawienia. Zdaniem podatnika powyższy wydatek należy w całości traktować jako koszt uzyskania (...)
2011
1
kwi

Istota:
Z jaką datą i w jakiej wysokości Podatniczka powinna wykazać uzyskany przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów tj.:
- czy prowizję z całego miesiąca (bez 30 % potrącenia przez Spółkę) na ostatni dzień miesiąca,
- czy kwotę faktycznie otrzymanego wynagrodzenia otrzymanego w następnym miesiącu, ale po potrąceniu przez spółkę należnej 30% prowizji?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa finansowego zawarła umowę franchisingową ze spółką X, w ramach której jest zobowiązana do przyjmowania opłat za media, gaz, prąd itd. Całość uiszczonych przez klientów wpłat (łącznie z prowizją) Podatniczka przekazuje na koniec każdego dnia na konto franchisingodawcy. Za świadczone usługi Podatniczka otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 70% kwoty prowizji od każdego przyjętego rachunku, liczone w ten sposób, że w terminie do 5 – tego następnego miesiąca spółka (franchisingodawca) wystawia fakturę, którą określa wysokość prowizji z tytułu uiszczonych opłat nie stanowiącej wynagrodzenia podatniczki (30%), a pozostałą kwotę – należnego jej „wynagrodzenia” przekazuje na konto podatniczki w terminie do 10 – tego następnego miesiąca. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.