Umowa forfaitingowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa forfaitingowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Konsekwencje podatkowe wynikające z zawarcia umowy forfaitingowej.

Fragment:

(...) nr 55/KR/2005, na podstawie której Bank zobowiązał się do nabycia od podatnika należnych od kontrahenta rosyjskiego wierzytelności w kwocie stanowiącej 85 % wartości wierzytelności oraz nie przekraczającej 85 % kwoty ubezpieczonej w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A. Podatnik przeniósł w rozumieniu art. 509 Kodeksu Cywilnego na rzecz Banku wskazaną wierzytelność wraz z wszelkimi prawami z nią związanymi a Bank wykupił powyższą wierzytelność. Umowa forfaitingowa weszła w życie po podpisaniu przez strony aneksu nr 3 do polisy ubezpieczeniowej z dnia 21 czerwca 2004 r. tj. w dniu 30 września 2005 r.Zgodnie z treścią załącznika nr 2 do umowy forfaitingowej podatnik został zobowiązany do zapłaty na rzecz Banku kwoty dyskonta oraz opłaty przygotowawczej.Na podstawie aneksu nr 1 do umowy forfaitingowej z dnia 30 września 2005 r. Strony zmieniły m. in. § 2 i § 3 umowy. Bank zobowiązał się do nabycia od podatnika wierzytelności (...)