Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych | Interpretacje podatkowe

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie odsetek od zaległości podatkowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ważnego interesu podatnika, uzasadniającego zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, doszukiwać się należy w zaistnieniu nadzwyczajnych okoliczności, wskutek których spłata zaległości podatkowej ciążącej na podatniku stanowiłaby zagrożenie dla jego materialnej egzystencji. Taka sytuacja w rozpoznawanej sprawie niewątpliwie nie zachodzi. Natomiast dopatrywanie się podstaw do zastosowania ulgi w sposobie prowadzenia postępowania przez organy podatkowe nie ma dostatecznego uzasadnienia normatywnego, ponieważ sposób postępowania tych organów sam w sobie nie może być uznany za nadzwyczajną okoliczność, a w realiach rozpoznawanej sprawy niewątpliwie nie wpłynął na ograniczenie możliwości płatniczych skarżącego w sposób stanowiący zagrożenie dla jego egzystencji. Trudno też uznać, że w interesie publicznym leży odstąpienie od wyrażonej w art. 84 Konstytucji RP zasady równości i powszechności opodatkowania przez zastosowanie ulgi w sytuacji, gdy podatnik może spełnić obowiązek podatkowy, a wyniki postępowania organów państwa kontrolujących prawidłowość wywiązywania się przez podatnika z tego obowiązku wskazują na niepełne jego wykonanie.
Fragment:
(...) Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Roberta P... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. Wyrok ten zapadł wskutek przyjęcia następujących ustaleń co do okoliczności sprawy: Pismem z dnia 18 lipca 2007 r. skarżący wniósł o umorzenie w ramach pomocy de minimis odsetek za zwłokę w kwocie 49.595 zł za okres od dnia 18 stycznia 2006 r. do dnia 11 czerwca 2007 r. od zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. w kwocie 319.940,20 zł. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że kwota odsetek, której umorzenia się domaga, jest następstwem długotrwałości postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ kontroli skarbowej, przejawiającej się w tym, że ustalenia zawarte w wyniku kontroli, doręczonym skarżącemu dnia 18 stycznia 2006 r., stanowiły podstawę (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy umorzone w ramach pomocy "de minimis" - odsetki od zaległości podatkowej (podatek VAT) - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 13.04.2006 r. (złożonym w US - 19.04.2006 r., uzupełnionym - 09.05.2006 r. i 07.07.2006 r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie uznania, iż umorzone w ramach pomocy "de minimis" - odsetki od zaległości podatkowej (podatek VAT) - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej - za prawidłowe. W dniu 19.04.2006 r. wspólnicy spółki cywilnej złożyli w trybie art.14 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz.60 ze zm.) wniosek o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - przedstawiając po uzupełnieniu wniosku w dniu 09.05.2006 r. i 07.07.2006 r. następujący stan faktyczny. Decyzją (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.