Umorzenie kosztów | Interpretacje podatkowe

Umorzenie kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółdzielnia powinna wystawić informację o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - PIT-8C dla członka spółdzielni w związku z umorzeniem przez Sąd naliczonych zaliczek z tytułu eksploatacji wspólnej.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz.U.z 2005r. Nr.8 poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia Państwa stanowisko zawarte we wniosku z dnia 27.06.2007r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, uznać za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e 1. Stan faktyczny we wniosku jest następujący: Zarząd Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej X sporządził dla Członka Spółdzielni Pani YZ PIT-8C, która w postępowaniu sądowym uzyskała umorzenie – zwolnienie z tzw. kosztów eksploatacji wspólnej, którą każdy właściciel nieruchomości na osiedlu podległym Spółdzielni musi opłacać. Osiedle to znajduje się w miejscowości x jest to osiedle domków jednorodzinnych. Każdy właściciel uzyskał odrębną własność domu i działki oraz udział w terenach wspólnych tj. w drogach wewnętrznych i w terenie (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2002 roku otrzymała fakturę VAT za remont budynku, w którym znajduje się lokal związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, jej wartość została skorygowana fakturą korygującą w dniu 11.02.2003 roku. W dniu 17.02.2003 r. nastąpiło umorzenie kwoty wynikającej z faktury korekty. Czy wartość faktury stanowi koszt prowadzonej przez podatniczkę firmy, a umorzone zobowiązanie przychód ?
Fragment:
(...) Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 roku kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Zgodnie z zasadą z ust. 4 tego artykułu, koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącalne tylko w tym roku, w którym zostały poniesione. W praktyce oznacza to, że w danym roku podatkowym należy uwzględnić także te koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów w latach następnych. Natomiast z ust. 5 tego artykułu wynika, iż u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.