Umorzenie jednostki uczestnictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie jednostki uczestnictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 27 czerwca 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w świetle przedstawionego stanu faktycznego uznać za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku wnioskodawcy jest następujący: Podatnik inwestował w Fundusz Zrównoważony X opłacając należne od zysków podatki. W okresie od 20 sierpnia 2004r. do 12 kwietnia 2006r. nadpłacił podatek od zysków w kwocie 78.1264,00 zł. W wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa w dniu 23.05.2006r. doznał straty. Z uwagi na powyższe podatnik zwrócił się do X o zwrot nadpłaconego podatku lub zaliczenie go do przyszłych opłat. W odpowiedzi X poinformowało, iż kompensacja (...)