Umorzenie certyfikatu inwestycyjnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie certyfikatu inwestycyjnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy podstawa naliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego powinna być obliczana oddzielnie czy też łącznie dla certyfikatów inwestycyjnych każdej serii tj. A i B wykupywanych przez Fundusz w danym dniu wykupu na wniosek danego uczestnika w celu ich umorzenia?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" (TFI) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie p o s t a n a w i a - uznać stanowisko Strony za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka "X" zarządza Funduszem Inwestycyjnym zamkniętym działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm./. Fundusz wyemitował dotychczas certyfikaty inwestycyjne serii A,B,C,D w różnych terminach i o różnej cenie emisyjnej. Uczestnik Funduszu będący osobą fizyczną zgłasza jeden wniosek o umorzenie w/w certyfikatów w jednym terminie. Cena emisyjna certyfikatu serii A (...)