IPTPB2/4511-468/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie ulgi rehabilitacyjnej ? remont i modernizacja lazienki.
IPTPB2/4511-468/15-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. adaptacja
 2. cele rehabilitacyjne
 3. odliczenie od dochodu
 4. remonty
 5. ulga rehabilitacyjna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z pozn. zm.) oraz ? 5 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko ? przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2015 r. (wplyw w dniu 7 sierpnia 2015 r.), uzupelnionym pismem z dnia 29 pazdziernika 2015 r. (data wplywu 30 pazdziernika 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2015 r. zostal zlozony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

Wniosek nie spelnial wymogow okreslonych w art. 14b ? 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z pozn. zm.). Pismem z dnia 23 pazdziernika 2015 r., Nr IPTPB2/4511-468/15-2/KK Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi dzialajacy w imieniu Ministra Finansow, na podstawie art. 169 ? 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwal Wnioskodawce do uzupelnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wyslano w dniu 23 pazdziernika 2015 r. (data doreczenia 28 pazdziernik 2015 r.), natomiast w dniu 30 pazdziernika 2015 r. do tutejszego Organu wplynela odpowiedz na ww. wezwanie z dnia 29 pazdziernika 2015 r. (data nadania 29 pazdziernika 2015 r.).

We wniosku oraz jego uzupelnieniu przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle:

Wnioskodawca posiada orzeczenie niepelnosprawnosci wydane w dniu 7 stycznia 2015 r., w ktorym jest informacja, ze niepelnosprawnosc istnieje od dnia 29 lipca 2009 r., a ustalony stopien niepelnosprawnosci datuje sie od dnia 31 sierpnia 2010 r. Stopien niepelnosprawnosci ?umiarkowany, symbol niepelnosprawnosci 05R - uposledzenie narzadu ruchu. Wnioskodawca mial zlamany kregoslup w odcinku ledzwiowym, co ogranicza funkcje Jego organizmu. Z tego powodu Wnioskodawca chcialby dokonac remontu lazienki w celu udogodnienia wykonywania funkcji zyciowych. Wnioskodawca chcialby dokonac wymiany wanny na kabine prysznicowa z brodzikiem i ze specjalnym siedziskiem dla osob niepelnosprawnych, a co sie z tym wiaze wymiany glazury i terakoty, poniewaz przy dokonywaniu wymiany dojdzie do uszkodzenia plytek sciennych i podlogowych. Wydatki zwiazane z dokonaniem ww. wymiany Wnioskodawca pokryje ze srodkow wlasnych. Wydatki te nie zostana zaliczone do kosztow uzyskania przychodu i nie zostana odliczone od przychodu, na podstawie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym. Wydatki na remont lazienki zwiazane sa z niepelnosprawnoscia Wnioskodawcy i beda udokumentowane fakturami.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytania:

 1. Czy Wnioskodawca bedzie mogl odliczyc z ulgi rehabilitacyjnej zakup kabiny prysznicowej z brodzikiem i specjalnym siedziskiem dla osob niepelnosprawnych...
 2. Czy Wnioskodawca bedzie mogl odliczyc z ulgi rehabilitacyjnej zakup plytek sciennych i plytek podlogowych...
 3. Czy Wnioskodawca bedzie mogl odliczyc z ulgi rehabilitacyjnej poniesione koszty robocizny z tytulu wymiany wanny na kabine prysznicowa...
 4. Czy Wnioskodawca bedzie mogl odliczyc z ulgi rehabilitacyjnej poniesione koszty robocizny z tytulu zalozenia plytek sciennych i plytek podlogowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformulowanym w uzupelnieniu wniosku, bedzie On mogl odliczyc od dochodu zakup kabiny prysznicowej z brodzikiem i siedziskiem dla osob niepelnosprawnych, na postawie art. 26 ust. 7a punkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Wnioskodawca bedzie mogl odliczyc od dochodu zakup plytek sciennych i plytek podlogowych w celu dokonania ich wymiany oraz poniesione koszty robocizny z tytulu wymiany wanny na kabine prysznicowa z brodzikiem i poniesione koszty robocizny wymiany glazury i terakoty (art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych).

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pozn. zm.), zwanej dalej ?ustawa?, odliczeniu od dochodu podlegaja wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zwiazane z ulatwieniem wykonywania czynnosci zyciowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika bedacego osoba niepelnosprawna lub podatnika, na ktorego utrzymaniu sa osoby niepelnosprawne.

Katalog wydatkow na cele rehabilitacyjne zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy. Wsrod tych wydatkow ustawodawca wymienil m.in. wydatki poniesione na adaptacje i wyposazenie mieszkan oraz budynkow mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci (art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy).

Rozpatrujac czy wskazane we wniosku wydatki mieszcza sie w pojeciu adaptacji i wyposazenia mieszkan stosownie do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci, nalezy rozpoczac od ustalenia znaczenia uzytych w przepisie pojec ?adaptacja? i wyposazenie?.

Zgodnie z jezykowym znaczeniem terminu ?adaptacja? to ?przystosowanie do innego uzytku, przerobienie dla nadania innego charakteru, np. w budownictwie przerobka budynku? (Maly slownik jezyka polskiego, Warszawa 1994). Natomiast ?wyposazenie? to urzadzenia potrzebne do prawidlowego funkcjonowania czegos?.

Adaptacja mieszkania jest zatem przerobka, majaca mu nadac inny charakter, przystosowac do innego uzytku, natomiast wyposazenie mieszkania (domu) ? to przydanie mu rzeczowych elementow zwiekszajacych jego walory uzytkowe. Zatem adaptacja i wyposazenie lokalu (budynku) mieszkalnego musi ulatwiac osobie niepelnosprawnej egzystowanie w tym lokalu (budynku), biorac pod uwage rodzaj niepelnosprawnosci. Stad tez w przypadku kazdego niepelnosprawnego, wydatki na adaptacje i wyposazenie lokalu (budynku) mieszkalnego moga byc inne, gdyz powinny odzwierciedlac potrzeby wynikajace z niepelnosprawnosci.

Stosownie do postanowien art. 26 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, wydatki, o ktorych mowa w ust. 7a, podlegaja odliczeniu od dochodu, jezeli nie zostaly sfinansowane (dofinansowane) ze srodkow zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych, zakladowego funduszu aktywnosci, Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych lub ze srodkow Narodowego Funduszu Zdrowia, zakladowego funduszu swiadczen socjalnych albo nie zostaly zwrocone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki byly czesciowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (srodkow), odliczeniu podlega roznica pomiedzy poniesionymi wydatkami a kwota sfinansowana (dofinansowana) z tych funduszy (srodkow) lub zwrocona w jakiejkolwiek formie.

Jak stanowi art. 26 ust. 13a. ww. ustawy, wydatki na cele okreslone w ust. 1 podlegaja odliczeniu od dochodu, jezeli nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow lub nie zostaly odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym albo nie zostaly zwrocone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Podkreslic nalezy, ze wysokosc przedmiotowych wydatkow ustala sie na podstawie dokumentu stwierdzajacego ich poniesienie, zawierajacego w szczegolnosci: dane identyfikujace kupujacego (odbiorce uslugi lub towaru) i sprzedajacego (towar lub usluge), rodzaj zakupionego towaru lub uslugi oraz kwote zaplaty (art. 26 ust. 7 pkt 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 26 ust. 7d ww. ustawy, warunkiem odliczenia wydatkow, o ktorych mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobe, ktorej dotyczy wydatek:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekajace do jednego z trzech stopni niepelnosprawnosci, okreslonych w odrebnych przepisach, lub
 2. decyzji przyznajacej rente z tytulu calkowitej lub czesciowej niezdolnosci do pracy, rente szkoleniowa albo rente socjalna, albo
 3. orzeczenia o niepelnosprawnosci osoby, ktora nie ukonczyla 16 roku zycia, wydanego na podstawie odrebnych przepisow.

W mysl art. 26 ust. 7f ww. ustawy, ilekroc w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

 1. I grupy inwalidztwa ? nalezy przez to rozumiec odpowiednio osoby, w stosunku do ktorych, na podstawie odrebnych przepisow, orzeczono:
  1. calkowita niezdolnosc do pracy oraz niezdolnosc do samodzielnej egzystencji albo
  2. znaczny stopien niepelnosprawnosci;
 1. II grupy inwalidztwa ? nalezy przez to rozumiec odpowiednio osoby, w stosunku do ktorych, na podstawie odrebnych przepisow, orzeczono:
  1. calkowita niezdolnosc do pracy albo
  2. umiarkowany stopien niepelnosprawnosci.

Z tresci wniosku wynika, ze Wnioskodawca posiada orzeczenie o niepelnosprawnosci wydane w dniu 7 stycznia 2015 r., w ktorym jest informacja, ze niepelnosprawnosc istnieje od dnia 29 lipca 2009 r., a ustalony stopien niepelnosprawnosci datuje sie od dnia 31 sierpnia 2010 r. Stopien niepelnosprawnosci ? umiarkowany, symbol niepelnosprawnosci 05R - uposledzenie narzadu ruchu. Wnioskodawca mial zlamany kregoslup w odcinku ledzwiowym, co ogranicza funkcje Jego organizmu. Z tego powodu Wnioskodawca chcialby dokonac remontu lazienki w celu udogodnienia wykonywania funkcji zyciowych. Wnioskodawca chcialby dokonac wymiany wanny na kabine prysznicowa z brodzikiem i ze specjalnym siedziskiem dla osob niepelnosprawnych, a co sie z tym wiaze wymiany glazury i terakoty, poniewaz przy dokonywaniu wymiany dojdzie do uszkodzenia plytek sciennych i podlogowych. Wydatki zwiazane z dokonaniem ww. wymiany Wnioskodawca pokryje ze srodkow wlasnych. Wydatki te nie zostana zaliczone do kosztow uzyskania przychodu i nie zostana odliczone od przychodu, na podstawie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym. Wydatki na remont lazienki zwiazane sa z niepelnosprawnoscia Wnioskodawcy i beda udokumentowane fakturami.

Opisana we wniosku modernizacja lazienki ma ulatwic wykonywanie przez Wnioskodawce codziennych czynnosci zyciowych. Wydatki Wnioskodawcy beda stanowic wydatki na adaptacje i wyposazenie mieszkan (budynkow mieszkalnych), odpowiadajace potrzebom wynikajacym z Jego niepelnosprawnosci.

Biorac pod uwage obowiazujace przepisy oraz tresc wniosku, stwierdzic nalezy, ze wydatki zwiazane z modernizacja lazienki sa wydatkami w ramach ulgi rehabilitacyjnej, okreslonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zwiazku z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. W zwiazku z tym, wydatki te podlegac beda odliczeniu od podstawy opodatkowania w zeznaniu o wysokosci dochodu osiagnietego w roku podatkowym, w ktorym zostaly poniesione.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Podkreslic nalezy ze zgodnie z art. 14b ? 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z pozn. zm.), skladajacy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiazany jest do wyczerpujacego przedstawienia zaistnialego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszlego. Organ podatkowy jest scisle zwiazany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszlego). Zainteresowany ponosi ryzyko zwiazane z ewentualnym blednym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszlego). Interpretacja indywidualna wywoluje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy bedacej przedmiotem interpretacji pokrywal sie bedzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszlego) podanym przez Wnioskodawce w zlozonym wniosku.

W zwiazku z powyzszym, w przypadku zmiany ktoregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszlego, udzielona odpowiedz traci swa aktualnosc.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Lodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrkow Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.