Ujawnienie majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ujawnienie majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

W latach 1930-1998 Kopalnie, których kapitał zakadowy tworzy Spółkę Kopalń wykonywały ze środków ruchowych kopalń wyrobiska podziemne, a koszty związane z ich budową zaliczane były przez te kopalnie w tych okresach do kosztów uzyskania przychodu. W wyniku zawiązania Spółki Kopalń dokonano inwentaryzacji i wyceny wyrobisk górniczych tych kopalń. W wyniku tej inwentaryzacji ujawniono szereg wyrobisk podziemnych, nie ujętych w ewidencji środków trwałych.
W związku z powyższym wnioskująca Spółka zwróciła się z zapytaniem czy ujawnienie środków trwałych rodzi skutki prawne?

Fragment:

(...) w kontekście wyjaśnień zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 24.06.1996 r. znak PO-3-722/93/HS/96 dotyczącym ustalania wartości początkowej ujawnionych środków trwałych Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia: Zobowiązania podatkowe za okres 1930-1997 r. zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) uległy przedawnieniu, natomiast zobowiązanie podatkowe za 1998 r. ulegnie przedawnieniu z dniem 31.12.2004 r. Zgodnie z wyżej wymienionym art. 70 § 1 zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”. Tak więc za 1998 r. okres 5 lat należy liczyć od 01.01.2000 r. do 31.12.2004 r. Cytowane w wyżej wymienionym piśmie Ministerstwa Finansów rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a (...)