Ujawnienie majątku | Interpretacje podatkowe

Ujawnienie majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ujawnienie majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W latach 1930-1998 Kopalnie, których kapitał zakadowy tworzy Spółkę Kopalń wykonywały ze środków ruchowych kopalń wyrobiska podziemne, a koszty związane z ich budową zaliczane były przez te kopalnie w tych okresach do kosztów uzyskania przychodu. W wyniku zawiązania Spółki Kopalń dokonano inwentaryzacji i wyceny wyrobisk górniczych tych kopalń. W wyniku tej inwentaryzacji ujawniono szereg wyrobisk podziemnych, nie ujętych w ewidencji środków trwałych.
W związku z powyższym wnioskująca Spółka zwróciła się z zapytaniem czy ujawnienie środków trwałych rodzi skutki prawne?
Fragment:
(...) w kontekście wyjaśnień zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 24.06.1996 r. znak PO-3-722/93/HS/96 dotyczącym ustalania wartości początkowej ujawnionych środków trwałych Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia: Zobowiązania podatkowe za okres 1930-1997 r. zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) uległy przedawnieniu, natomiast zobowiązanie podatkowe za 1998 r. ulegnie przedawnieniu z dniem 31.12.2004 r. Zgodnie z wyżej wymienionym art. 70 § 1 zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”. Tak więc za 1998 r. okres 5 lat należy liczyć od 01.01.2000 r. do 31.12.2004 r. Cytowane w wyżej wymienionym piśmie Ministerstwa Finansów rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.