Udział własny | Interpretacje podatkowe

Udział własny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział własny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z rozważanym nabyciem udziałów własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do podatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011. 74. 397. tj. ze zm.; dalej jako: „updop”)?
Fragment:
W związku ze zmianą struktury biznesowej, Wnioskodawca rozważa nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia. Przedmiotowa transakcja nastąpiłaby zgodnie z art. 199 § 3 k.s.h. tj. byłoby to dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia. W konsekwencji, Wnioskodawca nie wypłaciłby wspólnikowi żadnego ekwiwalentu za umarzane udziały. Również Spółka nie uzyskałaby żadnego przysporzenia, gdyż nabyte udziały zostałby niezwłocznie umorzone. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z rozważanym nabyciem udziałów własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do podatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011. 74. 397. tj. ze zm.; dalej jako: „ updop ”)... Zdaniem Spółki, w związku z nabyciem przez Spółkę udziałów własnych celem ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przepisy updop nie wskazują specyficznych skutków podatkowych nabycia udziałów własnych bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia. W konsekwencji zdaniem Spółki określenie czy planowane nabycie udziałów powinno skutkować obowiązkiem rozpoznania przychodu przez spółkę powinno zostać oparte na analizie postanowień art. 12 ust. 1 updop, wskazującego katalog przysporzeń stanowiących przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „ CIT ”).
2013
30
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.