Udział w zyskach | Interpretacje podatkowe

Udział w zyskach | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział w zyskach. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości określenia wspólnikowi spółki komandytowej proporcjonalnie wyższego udziału kapitałowego niż wartość wkładu rzeczywiście wniesionego do tej spółki
Fragment:
Jedyne wskazywane przez komentatorów ograniczenie w ww. zakresie wiąże się z niemożnością całkowitego wyłączenia wspólnika od udziału w zysku. Wszelkie inne sposoby ustalenia udziału w zyskach i stratach uznaje się za mieszczące się w granicach uznania przez udziałowców spółki osobowej (zob. A. Kidyba. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wydanie 8, t. 1., Lex, 2011.). Art. 8 ust. 1 i 2 updof określa również zasady partycypacji wspólników w zyskach i stratach spółki osobowej. Powyższe oznacza, że wspólnicy spółki osobowej mogą w umowie spółki wprowadzić zasady udziału w zyskach/stratach podatkowych w spółce osobowej. Prawo w udziale w zysku/stracie może zostać wskazane w dowolnej proporcji. Według tak przyjętej proporcji będą rozliczane przychody, koszty uzyskania przychodów, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty. Rozumowanie takie znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lutego 2011 r. sygn. akt III Sa/Wa 1380/10 (Lexis.pl, nr 6738341), gdzie wskazano, że dopuszczalnym zakresem – stanowiącym punkt odniesienia dla kwestii opodatkowania wspólników spółek osobowych, jest ustalona pomiędzy tymi wspólnikami w umowie spółki proporcja udziału w zyskach. Poczynione w tym zakresie pomiędzy wspólnikami ustalenia, które oczywiście mogą odbiegać od dyspozytywnego wzorca zawartego przepisach K.s.h. (art. 51 w zw. z art. 103 oraz art. 123), stanowią zgodnie z brzmieniem zacytowanego wyżej art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. (i analogicznie art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p) wiążący na gruncie prawa podatkowego wyznacznik sposobu opodatkowania wspólników.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie możliwości określenia wspólnikowi spółki komandytowej proporcjonalnie wyższego udziału kapitałowego niż wartość wkładu rzeczywiście wniesionego do tej spółki
Fragment:
Jedyne wskazywane przez komentatorów ograniczenie w ww. zakresie wiąże się z niemożnością całkowitego wyłączenia wspólnika od udziału w zysku. Wszelkie inne sposoby ustalenia udziału w zyskach i stratach uznaje się za mieszczące się w granicach uznania przez udziałowców spółki osobowej (zob. A. Kidyba. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wydanie 8, t. 1., Lex, 2011.). Art. 8 ust. 1 i 2 updof określa również zasady partycypacji wspólników w zyskach i stratach spółki osobowej. Powyższe oznacza, że wspólnicy spółki osobowej mogą w umowie spółki wprowadzić zasady udziału w zyskach/stratach podatkowych w spółce osobowej. Prawo w udziale w zysku/stracie może zostać wskazane w dowolnej proporcji. Według tak przyjętej proporcji będą rozliczane przychody, koszty uzyskania przychodów, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty. Rozumowanie takie znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lutego 2011 r. sygn. akt III Sa/Wa 1380/10 (Lexis.pl, nr 6738341), gdzie wskazano, że dopuszczalnym zakresem – stanowiącym punkt odniesienia dla kwestii opodatkowania wspólników spółek osobowych, jest ustalona pomiędzy tymi wspólnikami w umowie spółki proporcja udziału w zyskach. Poczynione w tym zakresie pomiędzy wspólnikami ustalenia, które oczywiście mogą odbiegać od dyspozytywnego wzorca zawartego przepisach K.s.h. (art. 51 w zw. z art. 103 oraz art. 123), stanowią zgodnie z brzmieniem zacytowanego wyżej art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. (i analogicznie art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p) wiążący na gruncie prawa podatkowego wyznacznik sposobu opodatkowania wspólników.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osob fizycznych w zakresie uwzglednienia zmiany udzialu w zysku, przy okreslaniu podstawy opodatkowania.
Fragment:
W marcu 2016 r., przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 r. doszlo do zmiany umowy Spolki obejmujacej m.in. zmiane udzialu w zysku Wnioskodawcy (dalej: Zmiana udzialu w zyskach). Na skutek Zmiany udzialu w zyskach Wnioskodawca uczestniczy w nizszym udziale zysku Spolki niz przed Zmiana udzialu w zyskach. W trakcie roku obrotowego 2015 r. Wnioskodawca odprowadzal zaliczki na podatek dochodowy z tytulu udzialu w Spolce zgodnie z przyslugujacym mu w danym momencie udzialem w zysku. Wnioskodawcy bedzie przyslugiwal udzial w zysku Spolki za 2015 r. uwzgledniajacy Zmiane udzialu w zyskach. W zwiazku z powyzszym, ze wzgledu na Zmiane udzialu w zyskach dojdzie do sytuacji, w ktorej wyplacony na rzecz Wnioskodawcy zysk bedzie nizszy niz udzial w zysku przyslugujacy Wnioskodawcy w trakcie roku 2015, na podstawie ktorego byly rozliczane przychody i koszty uzyskania przychodu przypadajace na Wnioskodawce oraz zaliczki na podatek PIT. Stosownie do przepisow ustawy o PIT, Wnioskodawca zamierza zlozyc w urzedzie skarbowym roczne zeznanie podatkowe za rok 2015 w terminie do dnia 30.04.2016 r. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie. Czy Wnioskodawca w zwiazku ze Zmiana udzialu w zysku Spolki ma obowiazek uwzglednienia Zmiany udzialu w zysku, przy okreslaniu podstawy opodatkowania, w swoim zeznaniu rocznym w zakresie podatku dochodowego od osob fizycznych za 2015...
2016
28
lis

Istota:
Czy kwoty zwracane do Spolki tytulem czesciowego lub calkowitego zwrotu pobranej zaliczki lub zaliczek na poczet udzialu w zysku Spolki przez niego i innych Wspolnikow beda dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo?Czy w przypadku, w ktorym wyplacone zaliczki na poczet udzialu w zysku Spolki przekrocza czesc zysku przypadajacego Wnioskodawcy zgodnie z ostateczna proporcja, zas Wnioskodawca nie rozliczy ze Spolka otrzymanych w ciagu roku obrotowego (podatkowego) zaliczek, Wnioskodawca osiagnie przychod z tytulu nieodplatnych swiadczen w wysokosci odsetek, jakie musialby zaplacic za korzystanie z kapitalu w tej wysokosci (roznicy pomiedzy pobranymi zaliczkami a przypadajacym mu udzialem w zysku w oparciu o ostateczna proporcje), ktory to przychod powinien rozliczyc w zeznaniu rocznym, po zakonczeniu roku obrotowego (podatkowego)?
Fragment:
Majac to na wzgledzie mozliwe sa dwie sytuacje: udzial w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie tymczasowej proporcji lub zmienionej proporcji bedzie nizszy niz udzial w zysku Wnioskodawcy na podstawie ostatecznej proporcji, udzial w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie tymczasowej proporcji lub zmienionej proporcji bedzie wyzszy niz udzial w zysku przyslugujacy Wnioskodawcy na podstawie ostatecznej proporcji Co wiecej, zgodnie z umowa Spolki Wspolnicy maja prawo do otrzymywania zaliczek na poczet udzialu w zysku Spolki. Sposob kalkulacji zaliczek nie zostal okreslony umowa Spolki ani przepisami Kodeksu Spolek Handlowych. Wysokosc zaliczek przyslugujaca poszczegolnym Wspolnikom bedzie, wiec ustalana w drodze uchwaly. Ustalenie wysokosci wyplacanych Wspolnikom zaliczek moze odbywac sie w oderwaniu od ustalonej proporcji udzialu w zysku Spolki. Wobec powyzszego na koniec roku obrotowego: wyplacone Wnioskodawcy zaliczki na poczet udzialu w zysku Spolki moga przekroczyc kwote zysku przypadajaca Wnioskodawcy zgodnie z ostateczna proporcja, kwota wyplaconych Wnioskodawcy zaliczek na poczet udzialu w zysku Spolki moze byc nizsza niz udzial przypadajacy Wnioskodawcy zgodnie z ostateczna proporcja. Majac to na wzgledzie, po podziale zysku Spolki na koniec roku obrotowego Wnioskodawca dokona, w zaleznosci od sytuacji: zwrotu na rzecz Spolki kwoty pobranych zaliczek w tej czesci, ktora bedzie przekraczala zysk przypadajacy Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczna proporcja, lub otrzyma od Spolki wyplate w wysokosci roznicy pomiedzy otrzymanymi zaliczkami a zyskiem przyznanym Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczna proporcja.
2016
28
lis

Istota:
Czy kwoty zwracane do Spolki tytulem czesciowego lub calkowitego zwrotu pobranej zaliczki lub zaliczek na poczet udzialu w zysku Spolki przez niego i innych Wspolnikow beda dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo?
Czy w przypadku, w ktorym wyplacone zaliczki na poczet udzialu w zysku Spolki przekrocza czesc zysku przypadajacego Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczna proporcja, zas Wnioskodawca nie rozliczy ze Spolka otrzymanych w ciagu roku obrotowego (podatkowego) zaliczek, Wnioskodawca osiagnie przychod z tytulu nieodplatnych swiadczen w wysokosci odsetek, jakie musialby zaplacic za korzystanie z kapitalu w tej wysokosci (roznicy pomiedzy pobranymi zaliczkami a przypadajacym mu udzialem w zysku w oparciu o Ostateczna proporcje), ktory to przychod powinien rozliczyc w zeznaniu rocznym, po zakonczeniu roku obrotowego podatkowego
Fragment:
Majac to na wzgledzie mozliwe sa dwie sytuacje: udzial w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji bedzie nizszy niz udzial w zysku Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji, udzial w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji bedzie wyzszy niz udzial w zysku przyslugujacy Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji. Co wiecej, zgodnie z umowa Spolki, Wspolnicy beda miec prawo do otrzymywania zaliczek na poczet udzialu w zysku Spolki. Sposob kalkulacji zaliczek nie zostanie okreslony umowa Spolki ani nie jest okreslony przepisami Kodeksu Spolek Handlowych. Wysokosc zaliczek przyslugujaca poszczegolnym Wspolnikom bedzie wiec ustalana w drodze uchwaly. Ustalenie wysokosci wyplacanych Wspolnikom zaliczek moze odbywac sie w oderwaniu od ustalonej proporcji udzialu w zysku Spolki. Wobec powyzszego: wyplacone Wnioskodawcy zaliczki na poczet udzialu w zysku Spolki moga przekroczyc kwote zysku przypadajaca Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczna proporcja, kwota wyplaconych Wnioskodawcy zaliczek na poczet udzialu w zysku Spolki moze byc nizsza niz udzial przypadajacy Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczna proporcja. Majac to na wzgledzie, po podziale (...)
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w spółce wydania wspólnikowi występującemu ze spółki komandytowej udziałów w spółce z o.o.
Fragment:
Przychodem Wnioskodawczyni, tj. wspólnika pozostającego w spółce, będzie zatem przypadająca na nią (zgodnie z wysokością posiadanego udziału w zysku spółki) wartość uregulowanego zobowiązania wobec wspólnika występującego ze spółki, bądź wartość rynkowa udziałów w spółce z o.o. przekazanych występującemu wspólnikowi, w przypadku gdy wartość ta będzie wyższa niż wartość uregulowanego zobowiązania. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2016
27
lis

Istota:
Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w spółce wydania wspólnikowi występującemu ze spółki komandytowej udziałów w spółce z o.o.
Fragment:
Przychodem Wnioskodawczyni, tj. wspólnika pozostającego w spółce, będzie zatem przypadająca na nią (zgodnie z wysokością posiadanego udziału w zysku spółki) wartość uregulowanego zobowiązania wobec wspólnika występującego ze spółki, bądź wartość rynkowa udziałów w spółce z o.o. przekazanych występującemu wspólnikowi, w przypadku gdy wartość ta będzie wyższa niż wartość uregulowanego zobowiązania. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2016
27
lis

Istota:
Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w spółce wydania wspólnikowi występującemu ze spółki komandytowej udziałów w spółce z o.o.
Fragment:
Przychodem Wnioskodawczyni, tj. wspólnika pozostającego w spółce, będzie zatem przypadająca na nią (zgodnie z wysokością posiadanego udziału w zysku spółki) wartość uregulowanego zobowiązania wobec wspólnika występującego ze spółki, bądź wartość rynkowa udziałów w spółce z o.o. przekazanych występującemu wspólnikowi, w przypadku gdy wartość ta będzie wyższa niż wartość uregulowanego zobowiązania. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2016
27
lis

Istota:
Czy zmiana, po zakończeniu roku obrotowego, proporcji w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki, spowoduje u niego konieczność korekty odprowadzonych w ciągu zakończonego roku obrotowego (podatkowego) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i potencjalnie zapłaty odsetek za zwłokę?
Fragment:
Mając to na względzie możliwe są dwie sytuacje: udział w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji będzie niższy niż udział w zysku Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji, udział w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji będzie wyższy niż udział w zysku przysługujący Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji. Co więcej, zgodnie z umową Spółki, Wspólnicy będą mieć prawo do otrzymywania zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki. Sposób kalkulacji zaliczek nie zostanie określony umową Spółki ani nie jest określony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wysokość zaliczek przysługująca poszczególnym Wspólnikom będzie więc ustalana w drodze uchwały. Ustalenie wysokości wypłacanych Wspólnikom zaliczek może odbywać się w oderwaniu od ustalonej proporcji udziału w zysku Spółki. Wobec powyższego: wypłacone Wnioskodawcy zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki mogą przekroczyć kwotę zysku przypadającą Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, kwota wypłaconych Wnioskodawcy zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki może być niższa niż udział przypadający Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją.
2016
31
lip

Istota:
Czy kwoty zwracane do Spółki tytułem częściowego lub całkowitego zwrotu pobranej zaliczki lub zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki przez niego i innych Wspólników będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo?Czy w przypadku, w którym wypłacone zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki przekroczą część zysku przypadającego Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, zaś Wnioskodawca nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego (podatkowego) zaliczek, Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości odsetek, jakie musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału w tej wysokości (różnicy pomiędzy pobranymi zaliczkami a przypadającym mu udziałem w zysku w oparciu o Ostateczną proporcję), który to przychód powinien rozliczyć w zeznaniu rocznym, po zakończeniu roku obrotowego (podatkowego)?
Fragment:
Mając to na względzie możliwe są dwie sytuacje: udział w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji będzie niższy niż udział w zysku Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji, udział w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji będzie wyższy niż udział w zysku przysługujący Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji. Co więcej, zgodnie z umową Spółki, Wspólnicy będą mieć prawo do otrzymywania zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki. Sposób kalkulacji zaliczek nie zostanie określony umową Spółki ani nie jest określony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wysokość zaliczek przysługująca poszczególnym Wspólnikom będzie więc ustalana w drodze uchwały. Ustalenie wysokości wypłacanych Wspólnikom zaliczek może odbywać się w oderwaniu od ustalonej proporcji udziału w zysku Spółki. Wobec powyższego: wypłacone Wnioskodawcy zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki mogą przekroczyć kwotę zysku przypadającą Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, kwota wypłaconych Wnioskodawcy zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki może być niższa niż udział przypadający Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją.
2016
31
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.