Udział w spółce cywilnej | Interpretacje podatkowe

Udział w spółce cywilnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział w spółce cywilnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie w sprawie terminów deklarowania i wpłat dochodów uzyskanych z tytułu udziałów w spółce jawnej.
Fragment:
(...) Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotycząceterminów deklarowania i wpłat dochodów uzyskanych z tytułu udziałów w spółce jawnej, opisane w piśmie z dnia 19 grudnia 2005 r. jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 19 grudnia 2005 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie Koźlu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Przedmiotowy wniosek przy piśmie nr PD II/4222/3/SB/06 KS.4167/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. został przekazany do załatwienia według właściwości Naczelnikowi Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu, będącemu od dnia 1 stycznia 2006 r. organem podatkowym właściwym dla Spółki. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest następujący:Spółka (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przychody uzyskane z tytułu spłaty z udziału w spółce cywilnej otrzymanej przez podatnika, w związku z jego wystąpieniem z tej spółki podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy też są zwolnione z opodatkowania i na jakiej podstawie ?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Podatnik jest wspólnikiem trzyosobowej spółki cywilnej, z której chce wystąpić. Spółka istniejąca od 1998 r. posiada majątek złożony z nieruchomości zakupionych w czasie jej istnienia. Środki na zakup tych nieruchomości pochodziły z wniesionych przez wspólników wkładów oraz ze środków wypracowanych przez spółkę. Przy wystąpieniu ze spółki podatnik otrzyma spłatę zgodnie z przepisami art. 871 Kodeksu cywilnego, złożoną z dwóch części: 1. wartości wkładu oznaczonej w umowie spółki (art. 871 § 1 Kodeksu cywilnego) oraz 2. części wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników - jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki (art. 871 § 2 Kodeksu cywilnego). Pytanie strony: Czy przychody uzyskane przez podatnika z tytułu spłaty z udziału w spółce cywilnej otrzymane w związku z jego wystąpieniem ze spółki cywilnej: - (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.