Udział w spółce cywilnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział w spółce cywilnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie w sprawie terminów deklarowania i wpłat dochodów uzyskanych z tytułu udziałów w spółce jawnej.

Fragment:

(...) Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotycząceterminów deklarowania i wpłat dochodów uzyskanych z tytułu udziałów w spółce jawnej, opisane w piśmie z dnia 19 grudnia 2005 r. jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 19 grudnia 2005 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie Koźlu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Przedmiotowy wniosek przy piśmie nr PD II/4222/3/SB/06 KS.4167/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. został przekazany do załatwienia według właściwości Naczelnikowi Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu, będącemu od dnia 1 stycznia 2006 r. organem podatkowym właściwym dla Spółki. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest następujący:Spółka (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przychody uzyskane z tytułu spłaty z udziału w spółce cywilnej otrzymanej przez podatnika, w związku z jego wystąpieniem z tej spółki podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy też są zwolnione z opodatkowania i na jakiej podstawie ?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatnik jest wspólnikiem trzyosobowej spółki cywilnej, z której chce wystąpić. Spółka istniejąca od 1998 r. posiada majątek złożony z nieruchomości zakupionych w czasie jej istnienia. Środki na zakup tych nieruchomości pochodziły z wniesionych przez wspólników wkładów oraz ze środków wypracowanych przez spółkę. Przy wystąpieniu ze spółki podatnik otrzyma spłatę zgodnie z przepisami art. 871 Kodeksu cywilnego, złożoną z dwóch części: 1. wartości wkładu oznaczonej w umowie spółki (art. 871 § 1 Kodeksu cywilnego) oraz 2. części wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników - jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki (art. 871 § 2 Kodeksu cywilnego). Pytanie strony: Czy przychody uzyskane przez podatnika z tytułu spłaty z udziału w spółce cywilnej otrzymane w związku z jego wystąpieniem ze spółki cywilnej: - (...)