Udział w nadwyżce bilansowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział w nadwyżce bilansowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy dochody wypłacone z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej spółdzielni dla członków i pracowników podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym czy też wg skali na zasadach ogólnych?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Spółdzielnia pracy w 2004r. zamierza wypłacić z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej swoim członkom czysty zysk oraz oprocentowanie wpłaconych przez nich udziałów, zaś pracownikom spółdzielni nagrody. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Za przychody z kapitałów pieniężnych w myśl z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. uważa się dywidendy i inne (...)

2011
1
lut

Istota:

W jakiej wysokości należy naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej uzyskanych z tytułu wypłaty udziałów z nadwyżki bilansowej za 2003 r. wypłaconych w 2004 r.?

Fragment:

(...) Działając w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze) w odpowiedzi na pismo Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z dnia 13.04.2004 r. (uzupełnione 27.04.2004 r.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż zgodnie z brzmieniem w roku 2004 art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest m. innymi przychód uzyskany z członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną. Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 6 w/cyt. ustawy za przychód z tytułu członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną uważa się wszelkie przychody, o których mowa w art. 11, uzyskane przez członka spółdzielni lub jego domownika z tytułu wkładu pracy oraz innych tytułów przewidzianych w statucie (...)