Udział strony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział strony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy kwota spłaty tytułem wyrównania udziałów stron w majątku wspólnym, zasądzona od byłego męża podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja oodatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dn. 16.01.2007r. uzupełnione w dniu 06.02.2007r. jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 16.01.2007r. zwróciła się Pani o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w wyniku rozwodu nastąpił podział majątku wspólnego małżonków z tytułu, którego przyznano Pani na wyłączną własność spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 80.000,00 zł oraz kwotę 40.000,00 zł, płatną w 2 ratach. Pani zdaniem kwota 40.000,00 zł., którą otrzymała Pani od byłego męża tytułem wyrównania udziałów stron w majątku wspólnym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy udział w kosztach budowy sieci wodociągowej w świetle nowej ustawy o VAT jest opodatkowany podatkiem VAT, jaką stawką ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. l4a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 22.07.2004 r. zapytanie - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Przedmiotowe zapytanie dotyczy kwestii czy udział w kosztach budowy sieci wodociągowej w świetle nowej ustawy o VAT jest opodatkowany podatkiem VAT, jeżeli tak to jaką stawką. Strona buduje sieć wodociągową zgodnie z projektem budowlanym, ponosząc pełne koszty budowy. Osoby korzystające z w/w sieci wodociągowej ponoszą udział w kosztach jej budowy i wpłacają składki do kasy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 5 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na (...)