Udział kapitałowy spółki | Interpretacje podatkowe

Udział kapitałowy spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział kapitałowy spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę II powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ?
2. Jak należy obliczyć koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji w Spółce II ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a, art.216 § 1 i § 2 oraz art.236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawartego we wniosku z dnia 18.06.2007r za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że będzie Pan prowadził działalność gospodarczą jako wspólnik spółki osobowej (SPÓŁKA). Jako wkład niepieniężny do Spółki wniesione zostaną udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibami w Polsce (UDZIAŁY). Wartość udziałów ( wkładu do Spółki ) zostanie wyceniona według ich wartości rynkowej w dniu wniesienia wkładu i w takiej wartości będzie wskazana w umowie Spółki. Zamierza Pan wraz z pozostałymi wspólnikami (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przeznaczenie przysługującego udziału kapitałowego po wystąpieniu ze spółki jawnej w całości w formie wkładu do spółki z o.o. celem pokrycia kapitału zakładowego tej spółki skutkowałoby brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego wobec nie ustalenia dochodu, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Postanowienie Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. w Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005r. Pana NIP , zam. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: czy przeznaczenie przysługującego udziału kapitałowego po wystąpieniu ze spółki jawnej w całości w formie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością celem pokrycia kapitału zakładowego tej spółki, skutkowałoby brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego wobec nie ustalenia dochodu, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Zdaniem wnioskodawcy przeznaczenie przysługującego udziału kapitałowego po wystąpieniu ze spółki jawnej w całości w formie wkładu do (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów kwoty dopłat wniesionych do Sp. „B” (i nie zwróconych) poniesione – jak podkreśla to Sp. „A” – na dokapitalizowanie Sp. „B”, stanowić będą wydatek na objęcie udziałów, w rozumieniu art. 16 ust 1 pkt 8 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. jako koszt poniesiony wcześniej a „rozpoznany” co do jego związku z przychodem w roku, w którym przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów się pojawi?
Fragment:
(...) Spółka akcyjna „A” stając się w 2002r. jedynym udziałowcem Spółki z o.o. „B”, postanowiła – ze względu na duże zadłużenie tej spółki i niezadowalające wyniki finansowe – podjąć działania restrukturyzacyjne polegające na połączeniu z inną spółką, w trybie art. 492 § 1 pkt 2 k.s.h. Przed tym połączeniem Sp. „A” – celem umożliwienia Sp. „B” spłaty istniejącego wysokiego zadłużenia – wniosła dopłaty w rozumieniu art. 177 – 178 k.s.h. (będące warunkiem połączenia). Dopłaty te miały – jak twierdzi Sp. „A” – istotny wpływ na wzrost rynkowej wartości jej udziałów posiadanych w Sp. „B” i w rezultacie wpłynęły na wysokość objętych udziałów w spółce połączonej, gdyż Sp. „A” objęła 40% udziałów tej spółki.Obecnie Sp. „A” zamierza zbyć objęte j.w. udziały Stan prawny: Przystępując do rozstrzygnięcia przedstawionego problemu istotne jest wyjaśnienie na wstępie charakteru prawnego (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.