Udostępnianie nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Udostępnianie nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udostępnianie nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności może zaliczyć 25% wydatków związanych z utrzymaniem całej nieruchomości (gaz, prąd, woda, opłaty za wywóz nieczystości , podatek od nieruchomości, koszty ochrony), a także czy podstawę zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów może stanowić dokument wewnętrzny sporządzony w oparciu o dokument pierwotny, wystawiony na właściciela nieruchomości?
Fragment:
(...) P OS T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z 30 października 2006r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaje stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z treści wniosku wynika, że Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych w zakładach opieki zdrowotnej, natomiast w miejscu zamieszkania, zgłoszonym również jako siedziba przedsiębiorstwa, wykonuje czynności biurowe związane z prowadzoną działalnością. Zdarzenia gospodarcze Strona ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Na pomieszczenie biurowe Strona wydzieliła 55,4 m 2 z powierzchni użytkowej własnego budynku mieszkalnego, co stanowi 25% jego powierzchni całkowitej. Budynek ogrzewany jest gazem, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Opodatkowanie nieruchomości nieodpłatnie przekazanej na cele oświaty?
Fragment:
(...) Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.), Prezydent Miasta Gliwice stwierdza, że stanowisko Zgromadzenia przedstawione we wniosku (bez nr) z dnia 29.08.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 19.09.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania nieruchomości położonej w Gliwicach, jest nieprawidłowe. uzasadnienie W dniu 29.08.2005 r. do Prezydenta Miasta Gliwice wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uregulowanego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (Prezydent miasta), (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy opodatkowania kwoty otrzymywanej od Gminy Miasta Torunia za udostępnianie nieruchomości.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 27 września 2005 roku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w związku z wątpliwościami odnośnie opodatkowania kwoty otrzymywanej od Gminy Miasta Torunia za udostępnianie nieruchomości uznaje stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 15 lipca 2005 roku w Prezydent Miasta Torunia powierzył Pani i Pani mężowi prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej socjalizacyjnej z dziewięciorgiem opuszczonych i pokrzywdzonych przez swoich rodziców biologicznych dzieci. Opisała Pani zawartą umowę, z której wynika, iż jest Pani właścicielką zabudowanej (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.