Udostępnianie nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udostępnianie nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności może zaliczyć 25% wydatków związanych z utrzymaniem całej nieruchomości (gaz, prąd, woda, opłaty za wywóz nieczystości , podatek od nieruchomości, koszty ochrony), a także czy podstawę zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów może stanowić dokument wewnętrzny sporządzony w oparciu o dokument pierwotny, wystawiony na właściciela nieruchomości?

Fragment:

(...) P OS T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z 30 października 2006r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaje stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z treści wniosku wynika, że Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych w zakładach opieki zdrowotnej, natomiast w miejscu zamieszkania, zgłoszonym również jako siedziba przedsiębiorstwa, wykonuje czynności biurowe związane z prowadzoną działalnością. Zdarzenia gospodarcze Strona ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Na pomieszczenie biurowe Strona wydzieliła 55,4 m 2 z powierzchni użytkowej własnego budynku mieszkalnego, co stanowi 25% jego powierzchni całkowitej. Budynek ogrzewany jest gazem, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Opodatkowanie nieruchomości nieodpłatnie przekazanej na cele oświaty?

Fragment:

(...) Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.), Prezydent Miasta Gliwice stwierdza, że stanowisko Zgromadzenia przedstawione we wniosku (bez nr) z dnia 29.08.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 19.09.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania nieruchomości położonej w Gliwicach, jest nieprawidłowe. uzasadnienie W dniu 29.08.2005 r. do Prezydenta Miasta Gliwice wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uregulowanego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (Prezydent miasta), (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy opodatkowania kwoty otrzymywanej od Gminy Miasta Torunia za udostępnianie nieruchomości.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 27 września 2005 roku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w związku z wątpliwościami odnośnie opodatkowania kwoty otrzymywanej od Gminy Miasta Torunia za udostępnianie nieruchomości uznaje stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 15 lipca 2005 roku w Prezydent Miasta Torunia powierzył Pani i Pani mężowi prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej socjalizacyjnej z dziewięciorgiem opuszczonych i pokrzywdzonych przez swoich rodziców biologicznych dzieci. Opisała Pani zawartą umowę, z której wynika, iż jest Pani właścicielką zabudowanej (...)