Uchybienie terminu do wniesienia zażalenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uchybienie terminu do wniesienia zażalenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż pomimo wystawienia przez kontrahenta faktur dokumentujących opisane dostawy towarów z uchybieniem siedmiodniowego terminu przewidzianego w § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług była Ona uprawiona do odliczenia wynikającego z nich podatku naliczonego, w miesiącu otrzymania tych faktur lub w miesiącu następnym.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 28.08.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a: - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona nabyła od dostawcy zagranicznego, nie zarejestrowanego w chwili dokonania dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla potrzeb podatku od towarów i usług, towary służące do wykonywania przez Nią czynności opodatkowanych. Po dokonaniu dostawy kontrahent Strony złożył zgłoszenie rejestracyjne, a następnie podając numer, pod którym został na terenie Polski zidentyfikowany dla (...)