Uchybienie terminowi do wniesienia odwołania | Interpretacje podatkowe

Uchybienie terminowi do wniesienia odwołania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uchybienie terminowi do wniesienia odwołania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uchylenie przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia organu podatkowego w celu poczynienia dodatkowych ustaleń w przedmiocie faktycznej daty doręczenia spornej decyzji nie może być kwalifikowane jako rażące naruszenie zasady prawdy obiektywnej (art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), jeżeli zastrzeżenia strony co do tej daty nie są oczywiście bezzasadne.
Fragment:
(...) zebrania oraz rozpatrzenia całego materiału dowodowego w sprawie) i art. 191 (zasada swobodnej oceny dowodów) ordynacji podatkowej. Tymczasem, w uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej w ogóle nie wywiedziono, na czym w rozpoznawanej sprawie polegało "rażące naruszenie" wskazanych przepisów prawnych. Przeciwnie, mając na uwadze to, że zaskarżonym wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wydane na podstawie art. 228 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej postanowienie stwierdzające uchybienie terminowi do wniesienia odwołania, nakazując organowi podatkowemu ponowne zbadanie okoliczności sprawy, przy uwzględnieniu wszystkich dostępnych dowodów, wnoszący rewizje nadzwyczajną ograniczył się w jej uzasadnieniu wyłącznie do próby wykazania trafności sformułowanej przez siebie oceny, wedle której "wbrew twierdzeniom Sądu orzekającego, organy podatkowe starannie i dokładnie przeprowadziły postępowanie wyjaśniające dotyczące ustalenia terminu wniesienia (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.