Uchybienie terminowi | Interpretacje podatkowe

Uchybienie terminowi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uchybienie terminowi. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skoro Wnioskodawca nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług i wartość sprzedaży u Wnioskodawcy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wartości sprzedaży oraz od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług upłynął co najmniej rok to Wnioskodawca - na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT – ma prawo w trakcie 2015 r. ponownie skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Zgodnie z art. 96 ust. 12 ww. ustawy jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego. Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca 1 czerwca 2013 r. założył jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży wysyłkowej bielizny. Wnioskodawca zarejestrowany został jako podatnik VAT „ zwolniony ”. W dniu 16 grudnia 2013 r. w związku z przekroczeniem limitu obrotów nastąpiła utrata prawa do zwolnienia VAT. W wyniku błędnej interpretacji przepisów podatkowych (wartość limitu została niewłaściwe określona) Wnioskodawca nie złożył do US VAT aktualizacji - podatnik stracił prawo do zwolnienia i nie odprowadzano podatku VAT.
2015
18
lis

Istota:
Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowej faktury.Zdaniem podatnika, analiza przepisów art. 32 ust. 1 oraz art. 19 ustawy o VAT pozwala wnioskować, iż wypełnione zostały określone prawem przesłanki warunkujące możliwość skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jednocześnie podatnik podnosi, iż przepisy nie wyłączają prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej po terminie.
Fragment:
Natomiast w obowiązującym stanie prawnym wystawienie faktury VAT potwierdzającej wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu, z uchybieniem terminu dla jej wystawienia, nie wyłącza samoczynnie prawa odbiorcy tej faktury do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w tej fakturze o ile zachowane są warunki realizacji tego prawa określone w odnośnych przepisach i nie zachodzą przypadki, w których przepisy dotyczące podatku VAT prawo to ograniczają.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.