Uchwała wspólników | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uchwała wspólników. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Jaki jest moment zamknięcia ksiąg rachunkowych i sytuacji podjęcia uchwały o likwidacji spółki z o.o?

Fragment:

(...) zapytaniem dotyczącym momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych w związku z podjęciem w dniu 11.03.2005 r. przez wspólników uchwały potwierdzonej aktem notarialnym dotyczącej likwidacji Spółki. Zdaniem pytającego, zgodnie z ustawą o rachunkowości Spółka zobowiązana była do zamknięcia ksiąg z datą poprzedzającą dzień podjęcia uchwały, jednakże zatrudniony radca prawny doradził, aby nie zamykać ksiąg handlowych, ponieważ decyzję o likwidacji musi podjąć Sąd, a sama uchwała wspólników nie rodzi za sobą zamknięcia ksiąg. W uzupełnieniu zapytania Spółka przedstawiła własne stanowisko w sprawie daty zamknięcia ksiąg rachunkowych. Według Podatnika terminem tym winien być dzień poprzedzający postanowienie sądu o likwidacji czyli 11.07.2005 r. Naczelnik tut. Urzędu w odpowiedzi na zapytanie stwierdza co następuje; w myśl art. 12 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. Z 2002 r. nr 76 poz. 694 ze zm.) (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zmiana proporcji podziału zysku w spółce jawnej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) otrzymywał 10 % zysku, a pozostali wspólnicy 70 %, aż do chwili wyrównania zysku, który otrzymał. Następnie zysk będzie dzielony w równych częściach. Zmianę wspólnicy zamierzają wprowadzić poprzez podjętą przez wszystkich wspólników uchwałę. Zdaniem wnioskodawcy powyższa sytuacja nie powoduje podwyższenia wniesionego przez wspólników do spółki wkładu, o której opodatkowaniu mówi art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399). Ta uchwała wspólników nie prowadzi do zmian w majątku spółki i dlatego nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi temu podlegają bowiem wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w art. 1 ww. ustawy, a zmiana udziału w osiągniętym zysku spółki nie jest w treści tego artykułu wymieniona . Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu po zapoznaniu się z przedstawioną przez wnioskodawcę sytuacją wyjaśnia: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia (...)