Ubezpieczenia rolników | Interpretacje podatkowe

Ubezpieczenia rolników | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubezpieczenia rolników. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kosztem uzyskania przychodu może być cała wartość składki opłaconej do KRUS, czy tylko składka ubezpieczeniowa opłacona z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2009 r. (data wpływu 16 października 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 listopada 2009 r. (data wpływu 10 listopada 2009 r.) oraz pismem z dnia 6 stycznia 2010 r. (data wpływu 7 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej dodatkowej składki na ubezpieczenie społeczne rolnika (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy płacona dodatkowa składka w KRUS, ponad składkę opłacaną przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej jest kosztem uzyskania przychodów w działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oprócz gospodarstwa rolnego prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą, jako agent ubezpieczeniowy. Z tytułu tej działalności opłaca Pani w KRUS dodatkową składkę, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. W myśl tego artykułu, składka dla rolników wynosi dwukrotność kwoty ustalonej w sposób określony w ust. 1. Należy zauważyć, iż dodatkowa składka z tytułu ubezpieczenia rolników, wynika z faktu, że oprócz działalności rolniczej prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą. Zatem w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej obowiązek zapłaty dodatkowej składki by nie wystąpił. Biorąc pod uwagę powyższe, prowadzenie działalności gospodarczej przez rolnika rodzi obowiązek zapłaty powyższej składki na ubezpieczenie w KRUS. Tym samym wydatki ponoszone z tytułu takiego ubezpieczenia pozostają w związku z (...)
2011
1
lip

Istota:
Jak prawidłowo rozliczyć zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu zwrotu składek ZUS ?
Fragment:
(...) składek ZUS, przedstawione we wniosku z dnia 31.05.2007r. (wpływ do Urzędu 04.06.2007r.), uzupełnionym w dniu 25.06.2007r., o udzielenie interpretacji jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę W okresie od października 2004r. do sierpnia 2006r. Podatnik opłacał z prowadzonej działalności składki ZUS w pełnej wysokości jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, a nie jako rolnik składki KRUS. W wyniku przywrócenia do ubezpieczenia rolników i złożenia korekt deklaracji w ZUS za okres od października 2004r. do sierpnia 2006r., składki zostały zwrócone przez ZUS na konto bankowe Podatnika w dniu 29 stycznia 2007 roku. Przedmiot interpretacji Podatnik zwrócił się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego, jak ma prawidłowo rozliczyć zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu zwrotu składek ZUS ? Stanowisko Wnioskodawcy Jako własne stanowisko Podatnik przedstawia pogląd, że składki (...)
2011
1
maj

Istota:
Z treści wniosku wynika, że Pana wątpliwości dotyczą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dodatkowej składki na ubezpieczenie społeczne rolników, naliczonej w związku ze zgłoszeniem rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany działając na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.09.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zastosowania przepisów ustawy z 26 lipca 1997r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) zw. dalej updof. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podlega Pan obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników. W związku z podjęciem przez Pana działalności gospodarczej Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydał decyzję o zmianie warunków podlegania ubezpieczeniu. Wynika z niej obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie w (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.