Ubezpieczenia rolników | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubezpieczenia rolników. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy kosztem uzyskania przychodu może być cała wartość składki opłaconej do KRUS, czy tylko składka ubezpieczeniowa opłacona z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2009 r. (data wpływu 16 października 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 listopada 2009 r. (data wpływu 10 listopada 2009 r.) oraz pismem z dnia 6 stycznia 2010 r. (data wpływu 7 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej dodatkowej składki na ubezpieczenie społeczne rolnika (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy płacona dodatkowa składka w KRUS, ponad składkę opłacaną przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej jest kosztem uzyskania przychodów w działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oprócz gospodarstwa rolnego prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą, jako agent ubezpieczeniowy. Z tytułu tej działalności opłaca Pani w KRUS dodatkową składkę, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. W myśl tego artykułu, składka dla rolników wynosi dwukrotność kwoty ustalonej w sposób określony w ust. 1. Należy zauważyć, iż dodatkowa składka z tytułu ubezpieczenia rolników, wynika z faktu, że oprócz działalności rolniczej prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą. Zatem w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej obowiązek zapłaty dodatkowej składki by nie wystąpił. Biorąc pod uwagę powyższe, prowadzenie działalności gospodarczej przez rolnika rodzi obowiązek zapłaty powyższej składki na ubezpieczenie w KRUS. Tym samym wydatki ponoszone z tytułu takiego ubezpieczenia pozostają w związku z (...)

2011
1
maj

Istota:

Jak prawidłowo rozliczyć zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu zwrotu składek ZUS ?

Fragment:

(...) składek ZUS, przedstawione we wniosku z dnia 31.05.2007r. (wpływ do Urzędu 04.06.2007r.), uzupełnionym w dniu 25.06.2007r., o udzielenie interpretacji jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę W okresie od października 2004r. do sierpnia 2006r. Podatnik opłacał z prowadzonej działalności składki ZUS w pełnej wysokości jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, a nie jako rolnik składki KRUS. W wyniku przywrócenia do ubezpieczenia rolników i złożenia korekt deklaracji w ZUS za okres od października 2004r. do sierpnia 2006r., składki zostały zwrócone przez ZUS na konto bankowe Podatnika w dniu 29 stycznia 2007 roku. Przedmiot interpretacji Podatnik zwrócił się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego, jak ma prawidłowo rozliczyć zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu zwrotu składek ZUS ? Stanowisko Wnioskodawcy Jako własne stanowisko Podatnik przedstawia pogląd, że składki (...)

2011
1
kwi

Istota:

Z treści wniosku wynika, że Pana wątpliwości dotyczą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dodatkowej składki na ubezpieczenie społeczne rolników, naliczonej w związku ze zgłoszeniem rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany działając na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.09.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zastosowania przepisów ustawy z 26 lipca 1997r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) zw. dalej updof. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podlega Pan obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników. W związku z podjęciem przez Pana działalności gospodarczej Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydał decyzję o zmianie warunków podlegania ubezpieczeniu. Wynika z niej obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie w (...)