Ubezpieczenia obowiązkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubezpieczenia obowiązkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy wartość składek na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodników opłacanych przez Klub stanowi przychód ze stosunku pracy?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2009 r. (data wpływu 23 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 22 maja 2009 r. (data wpływu 25 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy poniesione koszty tytułem ubezpieczenia AC i OC samochodów stanowią koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym którego dotyczą, proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych miesiącach w wysokości 1/12 poniesionych wydatków, czy stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pani Anny K. z dnia 26.10.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego - 10.11.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko pani Anny K. za prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, co oznacza, że wydatki poniesione na ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC samochodów będących środkami trwałymi oraz samochodów będących przedmiotem leasingu, których koszty ubezpieczeń, według umowy leasingu ponosi korzystający, stanowią kosztem uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia . Zgodnie z art. 14a § 1 ww. ustawy z dnia 29.08.1997 r. - (...)