ILPP3/443-26/14/15-S/TW | Interpretacja indywidualna

Pył tytoniowy jako tytoń do palenia.
ILPP3/443-26/14/15-S/TWinterpretacja indywidualna
 1. podatek akcyzowy
 2. tytoń
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby tytoniowe -> Wyroby tytoniowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 1998/14 – stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2014 r. (data wpływu 31 stycznia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie kwalifikacji foli tytoniowej jako wyrobu tytoniowego i uznania jej sprzedaży za sprzedaż suszu tytoniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie kwalifikacji foli tytoniowej jako wyrobu tytoniowego i uznania jej sprzedaży za sprzedaż suszu tytoniowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) zamierza produkować folię tytoniową. Folia tytoniowa będzie produkowana z celulozy, na którą metodą natryskową będzie nanoszony pył tytoniowy. Pył tytoniowy jest odpadem powstającym w trakcie procesów żyłowania, suszenia i konserwacji, którym poddawany jest susz tytoniowy w Spółce.

Następnie folia tytoniowa zostanie podzielona na prostokąty o wymiarach: długość od 75 mm do 110 mm; szerokość od 38 mm do 60 mm i grubość ok. 0,4 mm.

Folia tytoniowa w postaci prostokątów o powyższych wymiarach jest przeznaczona do samodzielnego sporządzania papierosów przy użyciu tytoniu do palenia i zastępuje bibułkę papierosową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy folia tytoniowa wyprodukowana z celulozy, na którą metodą natryskową zostanie naniesiony pył tytoniowy, podzielona na prostokąty o wymiarach: długość od 75 mm do 110 mm; szerokość od 38 mm do 60 mm i grubość ok. 0,4 mm, przeznaczona do samodzielnego sporządzania papierosów przy użyciu tytoniu do palenia i która zastępuje bibułkę papierosową – w świetle art. 98 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) – nie zalicza się do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy oraz w świetle art. 9b w związku z art. 99a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym sprzedaż folii tytoniowej w postaci prostokątów, o wymiarach podanych powyżej, nie jest sprzedażą suszu tytoniowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, folia tytoniowa wyprodukowana z celulozy, na którą metodą natryskową zostanie naniesiony pył tytoniowy, podzielona na prostokąty o wymiarach: długość od 75 mm do 110 mm; szerokość od 38 mm do 60 mm i grubość ok. 0,4 mm, przeznaczona do samodzielnego sporządzania papierosów przy użyciu tytoniu do palenia i która zastępuje bibułkę papierosową – w świetle art. 98 ustawy o podatku akcyzowym – nie zalicza się do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy, jak również w świetle art. 9b w związku z art. 99a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym sprzedaż folii tytoniowej wyprodukowanej z celulozy i pyłu tytoniowego w postaci prostokątów, (które są przeznaczone do samodzielnego sporządzania papierosów przy użyciu tytoniu do palenia i które zastępują bibułkę) nie jest sprzedażą suszu tytoniowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 98 ust.1 ustawy o podatku akcyzowym do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod:

 1. papierosy;
 2. tytoń do palenia;
 3. cygara i cygaretki.

W ust. 2 tego artykułu ustawodawca określił, co uznaje się za papierosy:

 1. tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4;
 2. tytoń zrolowany, który w drodze nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;
 3. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową.

Przepis art. 98 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym określa, co uznaje się za cygara i cygaretki:

 1. tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu;
 2. tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry

– jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.

Z kolei art. 98 ust. 5 ww. ustawy określa co uznaje się za tytoń do palenia:

 1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 2. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Natomiast art. 98 ust. 7 ww. ustawy wskazuje, że produkty składające się w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 4, są traktowane jako cygara i cygaretki, a w świetle uregulowań ust. 8 tego artykułu produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia.

Folia tytoniowa wyprodukowana z celulozy, na którą metodą natryskową zostanie naniesiony pył tytoniowy, podzielona na prostokąty o wymiarach: długość od 75 mm do 110 mm; szerokość od 38 mm do 60 mm i grubość ok. 0,4 mm, przeznaczona do samodzielnego sporządzania papierosów przy użyciu tytoniu do palenia i która zastępuje bibułkę papierosową nie jest produktem, który nadaje się do palenia w tej postaci. Służy ona jedynie do owinięcia porcji tytoniu do palenia i samodzielnego sporządzenia papierosa.

Produkt ten wykonany jest z celulozy i pyłu tytoniowego, którego aromat wpływa na doznania smakowe osoby palącej.

Przepis art. 99a ust 1. ustawy o podatku akcyzowym wskazuje, że za susz tytoniowy uznaje się suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym natomiast art. 9b określa, co w przypadku suszu tytoniowego jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.

Pył tytoniowy wchodzący w skład folii tytoniowej pociętej następnie na prostokąty o wymiarach: długość od 75 mm do 110 mm; szerokość od 38 mm do 60 mm i grubość ok. 0,4 mm, nie jest suszem tytoniowym lecz jest odpadem tytoniowym, który nie nadaje się do palenia.

Reasumując, folia tytoniowa wyprodukowana z włókna celulozowego, na który metodą natryskową zostanie naniesiony pył tytoniowy, podzielona na prostokąty o wymiarach: długość od 75 mm do 110 mm; szerokość od 38 mm do 60 mm i grubość ok 0,4 mm przeznaczona do samodzielnego sporządzania papierosów przy użyciu tytoniu do palenia i która zastępuje bibułkę papierosową w świetle art. 98 ustawy o podatku akcyzowym nie zalicza się do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy, jak również w świetle art. 9b w związku z art. 99a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym sprzedaż folii tytoniowej w postaci prostokątów o wymiarach podanych powyżej, nie jest sprzedażą suszu tytoniowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 1998/14 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – użyte w ustawie określenia oznaczają wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 42 ww. załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczono papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki – bez względu na kod CN.

Z kolei poz. 45 załącznika nr 1 do ustawy wskazuje, że wyrobem akcyzowym bez względu na kod CN jest susz tytoniowy.

W myśl art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN tytoń do palenia.

Z kolei w świetle art. 99a ust. 1 ustawy, za susz tytoniowy uznaje się suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Zainteresowany zamierza produkować folię tytoniową. Folia tytoniowa będzie produkowana z celulozy, na którą metodą natryskową będzie nanoszony pył tytoniowy. Pył tytoniowy jest odpadem powstającym w trakcie procesów żyłowania, suszenia i konserwacji, którym poddawany jest susz tytoniowy w Spółce.

Produkt gotowy to folia tytoniowa. Będzie ona produkowana z celulozy, na którą metodą natryskową nanoszony będzie pył tytoniowy. Następnie folia tytoniowa zostanie podzielona na prostokąty o wymiarach: długość od 75 mm do 110 mm; szerokość od 38 mm do 60 mm i grubość ok. 0,4 mm.

Folia tytoniowa nie jest bezpośrednio stosowana do palenia. Jest przeznaczona do samodzielnego sporządzania papierosów przy użyciu tytoniu do palenia i zastępuje bibułkę papierosową i nie jest produktem, który nadaje się do palenia w tej postaci. Służy ona jedynie do owinięcia porcji tytoniu do palenia i samodzielnego sporządzenia papierosa.

Produkt ten wykonany jest z celulozy i pyłu tytoniowego, którego aromat wpływa na doznania smakowe osoby palącej.

Analiza zadanego pytania wskazuje, że przedmiotem wątpliwości Zainteresowanego są dwie kwestie:

 1. zaliczenie foli tytoniowej do wyrobów tytoniowych oraz
 2. uznanie sprzedaży folii tytoniowej za sprzedaż suszu tytoniowego.

Odnośnie pierwszego zagadnienia wyjaśnić należy, że na mocy art. 98 ust. 5 ustawy, za tytoń do palenia uznaje się:

 1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 2. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Przepis art. 98 ust. 8 ustawy wskazuje z kolei, że produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Z powyższego wynika, że zarówno tytoń jaki i odpady tytoniowe (i inne wyroby) – spełniające ww. kryteria – jeśli „nadają się do palenia” uznane są za tytoń do palenia. W tym przypadku decydującym kryterium przy kwalifikacji ww. produktów jako „tytoń do palenia” jest ich przeznaczenie. Immanentną cechą tytoniu do palenia jest – jak sama nazwa wskazuje – możliwość użycia go „do palenia” (przepis art. 98 ust. 5 ustawy, wymaga aby wyrób nadawał się do palenia).

Ustawa nie definiuje pojęcia „nadawania się do palenia”. Z Małego słownika j. polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999, str. 465 wynika, że nadawać się – to być odpowiednim, stosowanym do czegoś lub na co. Palić – str. 593 tegoż słownika – to w szczególności używać tytoniu (opium itd.) przez wciąganie (wdychanie) dymu z żarzącego się papierosa, fajki, cygara.

Zatem, nadający się do palenia to taki wyrób, który w papierosie, fajce lub cygarze poprzez jego żarzenie się wywołuje dym nadający się do wdychania.

Z opisu sprawy jednoznacznie wynika, że pył tytoniowy będzie natryskiwany na folię a tak otrzymany wrób nie jest bezpośrednio stosowany do palenia. Zatem jako tak przygotowany produkt nie nadaje się jeszcze do palenia (choć właśnie do takiego celu został on wytworzony).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że produkt w postaci folii tytoniowej nie spełnia kryteriów z przepisu art. 98 ust. 5 i 8 ustawy, gdyż ww. produkt (na tym etapie) nie nadaj się jeszcze do palenia.

Wobec powyższego, opisany we wniosku wyrób nie będzie na gruncie ustawy o podatku akcyzowym kwalifikowany jako tytoń do palenia.

Z kolei w świetle art. 99a ust. 1 ustawy, za susz tytoniowy uznaje się suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym.

Zauważyć należy, że określenia „susz tytoniowy” i „suchy tytoń” przyjęto na potrzeby ustawy dla potrzeb wyraźnego rozróżnienia pewnego etapu przerobu tytoniu. Nie jest to już tytoń na etapie uprawy, ale jeszcze nie stał się on wyrobem tytoniowym. Innymi słowy susz tytoniowy stanowi ogniwo pośrednie pomiędzy rośliną a przetworzonym tytoniem, który nadaje się do palenia.

Wykładnia językowa art. 99a ust. 1 ustawy wskazuje, że wyłącznie wyrób w postaci suchego tytoniu (niebędącego jeszcze wyrobem tytoniowym) jest suszem tytoniowym.

W opisanym we wniosku przypadku pył tytoniowy będzie zużywany przez Wnioskodawcę do produkcji foli tytoniowej. Oczywistym jest przy tym, że produkt końcowy, tj. folia tytoniowa nie jest suszem tytoniowym.

Natomiast pył tytoniowy „powstaje” z suszu tytoniowego (Wnioskodawca wskazuje, że jest odpadem powstającym w trakcie procesów żyłowania, suszenia i konserwacji suszu tytoniowego). Wystarczającym na potrzeby niniejszej interpretacji jest zatem stwierdzenie, że pył tytoniowy kwalifikowany jest jako susz tytoniowy – nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.

Skoro Zainteresowany zamierza sprzedawać folię tytoniową (wyrób wyprodukowany z pyłu tytoniowego oraz celulozy) a nie susz tytoniowy to czynność ta nie może zostać uznana za sprzedaż suszu tytoniowego w rozumieniu art. 9b ustawy.

Reasumując, folia tytoniowa wyprodukowana z celulozy, na którą metodą natryskową zostanie naniesiony pył tytoniowy, podzielona na prostokąty o wymiarach: długość od 75 mm do 110 mm; szerokość od 38 mm do 60 mm i grubość ok. 0,4 mm, przeznaczona do samodzielnego sporządzania papierosów przy użyciu tytoniu do palenia i która zastępuje bibułkę papierosową – w świetle art. 98 ustawy – nie zalicza się do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy, jak również w świetle art. 9b w związku z art. 99a ust. 1 ustawy sprzedaż folii tytoniowej wyprodukowanej z celulozy i pyłu tytoniowego w postaci prostokątów, (które są przeznaczone do samodzielnego sporządzania papierosów przy użyciu tytoniu do palenia i które zastępują bibułkę) nie jest sprzedażą suszu tytoniowego.

Tut. Organ mając jednak na uwadze zasady ogóle postępowania podatkowego zobowiązany jest zauważyć, że choć przedmiotem opodatkowania – jak stanowi art. 9b ustawy – nie jest sprzedaż foli tytoniowej nie oznacza to, że na wcześniejszym etapie nie powstanie obowiązek podatkowy i konieczność zapłaty akcyzy.

Przepis ten stanowi bowiem, że w przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
 2. sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
 3. import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy łub pośredniczący podmiot tytoniowy;
 4. zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy;
 5. zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych;
 6. nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał jego sprzedaży.

Zatem jeśli Wnioskodawca nie nabył już suszu tytoniowego z zapłaconą akcyzą to jako podmiot działający w jednym z ww. trybów zobowiązany będzie do opodatkowania zużywanego suszu tytoniowego (pyłu) do produkcji folii tytoniowej. Niniejsza kwestia pozostaje jednak poza zakresem interpretacji indywidualnej (wykracza poza zadane pytanie).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej nr ILPP3/443-26/14-2/TW, tj. w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ILPP3/443-26/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.