Twórczość ludowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to twórczość ludowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Jak opodatkować dochód uzyskany z działalności polegającej na jednorazowym napisaniu książki ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) uznał, iż informacja udzielona Panu pismem z dnia 30.08.2004 r., znak: OG/005/185/PDI/2004 w sprawie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży książki Pana autorstwa, winna zostać zmieniona. Prawidłowe stanowisko w przedmiotowej sprawie jest następujące: Dochód uzyskany przez Pana z działalności polegającej na napisaniu książki dokumentującej wydarzenia historyczne, w których Pan uczestniczył, a następnie zlecenie jej wydania i sprzedaży nie nosi znamion działalności gospodarczej (ma charakter incydentalny, jednorazowy) i jako taki winien zostać zaliczony do przychodów z osobiście wykonywanej działalności literackiej – art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką VAT opodatkowane są imprezy odbywające się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, np. imprezy folklorystyczno-rozrywkowe ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 157, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo Jednostki z dnia 30.06.2004 r., uzupełnione w dniu 09.08.2004 r. wyjaśnia: Muzeum Wsi Kieleckiej w ramach statutowej działalności zobowiązane jest do gromadzenia, przechowywania, konserwowania, naukowego opracowywania i udostępniania zabytków kultury ludowej, popularyzacji kultury ludowej i opieki nad współczesną twórczością ludową. W związku z powyższym, samo organizowanie imprez kulturalnych oraz wszelkie usługi twórców i wykonawców, oznaczone symbolem PKWiU ex 92, są zwolnione z podatku VAT na podstawie poz. 11 zał. Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Ponadto Naczelnik tut. Urzędu informuje, że z uwagi na zaklasyfikowanie przez Urząd Statystyczny usług kulturalnych – rozrywkowych-wyłącznie wstęp (...)