Twórczość artystyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to twórczość artystyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Podatnik od 01.01.2007 pracuje wyłącznie na umowy o dzieło, świadczy m.in. usługi literackie oraz artysty malarza. Zdaniem Podatnika w/w czynności są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 16.02.2007r. (wpływ do tut. urzędu 19.02.2007r.), uzupełnionym pismem (wpływ do tut. urzędu 30.03.2007r.), pismem z dnia 17.04.2007r. (wpływ do tut. urzędu 19.04.2007r.) oraz pismem z dnia 17.04.2007r. (wpływ do tut. urzędu 30.04.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego POSTANAWIA uznać za prawidłowe stanowisko Strony dotyczące działalności literackiej oraz artysty malarza. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik od dnia 1 stycznia 2007r. pracuje wyłącznie na umowy o dzieło i m.in. świadczy usługi literackie oraz artysty malarza. W/w usługi Podatnik klasyfikuje pod (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zwolnienia od podatku usług w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKWiU 92.31.2), polegających na udzielaniu przez autora licencji wydawnictwom, według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 czerwca 2005 r.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 1.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim wniosek dotyczył zwolnienia od podatku świadczonych przez Pana usług, według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 czerwca 2005 r., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać Pana stanowisko przedstawione we wniosku za nieprawidłowe. Uzasadnienie W przedmiotowym wniosku podał Pan, że jest autorem prowadzącym w ramach wolnego zawodu literacką działalność twórczą. Działalność ta w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług sklasyfikowana jest w grupowaniu PKWiU 92.31.2 "Usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej". W ramach (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 1.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim wniosek dotyczył obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać Pana stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. Uzasadnienie W przedmiotowym wniosku podał Pan, że jest autorem prowadzącym w ramach wolnego zawodu literacką działalność twórczą. Działalność ta w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług sklasyfikowana jest w grupowaniu PKWiU 92.31.2 "Usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej". W ramach podpisywanych z wydawnictwami umów udziela Pan licencji na wydawanie (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy obowiązku prowadzenia ewidencji podatku VAT

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 1.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim wniosek dotyczył obowiązku prowadzenia ewidencji podatku VAT, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać Pana stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. Uzasadnienie W przedmiotowym wniosku podał Pan, że jest autorem prowadzącym w ramach wolnego zawodu literacką działalność twórczą. Działalność ta w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług sklasyfikowana jest w grupowaniu PKWiU 92.31.2 "Usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej". W ramach podpisywanych z wydawnictwami umów udziela Pan licencji na wydawanie napisanych (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy obowiązku wystawiania faktur oraz faktur wewnętrznych

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 1.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim wniosek dotyczył obowiązku wystawiania faktur oraz faktur wewnętrznych, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać Pana stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. Uzasadnienie W przedmiotowym wniosku podał Pan, że jest autorem prowadzącym w ramach wolnego zawodu literacką działalność twórczą. Działalność ta w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług sklasyfikowana jest w grupowaniu PKWiU 92.31.2 "Usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej". W ramach podpisywanych z wydawnictwami umów udziela Pan licencji na wydawanie (...)

2011
1
lut

Istota:

Przedmiotem działalności podatnkia jest twórczość artystyczna polegająca na pisaniu tekstów oraz komponowaniu muzyki, a także działalność sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 92.11.3 - usługi związane z filmami i nagraniami video, 92.20 - usługi związane z radiem i telewizją, 92.31 - usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej. Pytanie podatnika - jakimi stawkami podatku VAT powinien opodatkować w/w usługi?

Fragment:

(...) Ze złożonego w dn. 12 stycznia 2005r. zapytania wynika iż przedmiotem działalności podatnika jest twórczość artystyczna polegająca na pisaniu tekstów oraz komponowaniu muzyki. Podatnik rozszerzył zakres swojej działalności o usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.11.3 (usługi związane z filmami i nagraniami video), 92.20. (usługi związane z radiem i telewizją), 92.31. (usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej). Wnioskodawca sformułował następnie pytanie jakimi stawkami podatku VAT powinien opodatkować powyższe usługi.?Wnioskodawca przedstawił w tej kwestii swoje stanowisko, zgodnie z którym usługi z grupy 92.31. są zwolnione z VAT natomiast 92.11. oraz 92.20. objęta stawką VAT 7%.Stanowisko wnioskodawcy w niniejszej sprawie należy uznać za niesłuszne. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, (...)