Trybunał Konstytucyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Trybunał Konstytucyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Od którego dnia, tj. 18 grudnia 2007 r. czy od 01 stycznia 2009 r. firma nie jest zobowiązana posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę? Czy ww. przepis będzie dotyczył tylko faktur korygujących wystawionych po dacie obowiązywania przepisu?

Fragment:

(...) Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny – dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny określa termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów (art. 190 ust. 3 Konstytucji). Biorąc powyższe pod uwagę, żadna z dat wskazanych w pytaniu jako zwalniająca z obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących nie może zostać uznana za prawidłową, bowiem wskazany w powołanym wyżej wyroku upływ 12 miesięcy ma miejsce 19 grudnia 2008 r. Ponadto, w związku z brakiem w przepisach prawa (...)