Trumna | Interpretacje podatkowe

Trumna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to trumna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży trumien, bez wykonywania innych usług pogrzebowych? Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy świadczeniu usług polegających wyłącznie na transporcie zwłok?
Fragment:
(...) PKWiU 93.03.11-00.00 - usługi związane z przeprowadzeniem pogrzebu lub kremacji oraz pielęgnacją grobów, PKWiU 93.03.12-00.00 - usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub kremacji. W związku z tym preferencyjnej stawce podatku VAT w wysokości 7 % podlega dostawa trumien, urn i utensyliów pogrzebowych jedynie w przypadku, gdy świadczona będzie łącznie z usługą pogrzebową. Sprzedaż trumien przez producentów, czy podmioty zajmujące się wyłącznie handlem trumnami, bez świadczenia usług pogrzebowych czy pokrewnych podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22 %. Natomiast odnosząc się do kwestii świadczenia usług polegających jedynie na transporcie zwłok tut. organ stwierdza, iż przedmiotowe usługi mieszczą się w zakresie usług pogrzebowych i pokrewnych. Do usług tych zaliczana jest wykonywana na zlecenie działalność związana z uroczystościami pogrzebowymi - pochowanie zwłok i towarzyszący temu ceremoniał (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatnik pismem z dnia 25 listopada 2004r. znak: ED/04/10/2004 zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji o wysokości stawki w podatku od towarów i usług w kontekście przedstawionego stanu faktycznego:Podatnik świadczy usługi dla Prokuratury według zlecenia. Usługa związana jest z przewozem ciała zmarłego na określonej trasie wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem oraz ze sprzedażą worka na zwłoki. Zdaniem podatnika wymienione czynności nie są związane z przygotowaniem usługi pogrzebowej, bo według wiedzy podatnika usługi te związane są z oględzinami zwłok bądź sekcją. Podatnik usługi te opodatkowuje stawką podstawową tj. 22% VAT uznając ją jako prawidłową. Podatnik natomiast opodatkowuje stawką 7% „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensylii pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną” PKWiU 93.03 stawką 7% na podstawie zał. Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Pytanie podatnika: Czy zastosowanie stawki 22% na usługi transportu zwłok świadczone dla Prokuratury jest prawidłowe?
Fragment:
(...) Po przeanalizowaniu przedmiotowego stanu faktycznego oraz mając na uwadze obowiązujący stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie stwierdza, co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej – art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o VAT.W związku z powyższym istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wykonywanych usług przez (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawką podatku VAT jest opodatkowana sprzedaż trumien oraz czy można odliczyć podatek naliczony od zakupu szafy lakierniczej służącej do produkcji trumien?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.04.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni w oparciu o art. 14a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Na podstawie § 67 ust. 1 pkt. 1 lit. i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), który to przepis znajduje oparcie w delegacji ustawowej zawartej w art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwolniona od podatku od towarów i usług jest sprzedaż, z wyjątkiem eksportu, której przedmiotem są (bez względu na symbol PKWiU) trumny, urny i utensylia pogrzebowe sprzedawane łącznie z trumną lub urną.Dokonywana zatem przez Pana w okresie obowiązywania ww. (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Trumna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.