Transport wewnątrzwspólnotowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport wewnątrzwspólnotowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy na Spółce ciąży obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 maja 2007 r. (data wpływu 25 maja 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko strony za prawidłowe Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zamówiła u dostawcy z Francji 2 maszyny szynowo-drogowe służące do utrzymania sieci trakcyjnej. Maszyny zostały dostarczone do Spółki w grudniu 2006 r. Dostawca z Francji wystawił w dniu 29 grudnia 2006 r. fakturę VAT dotyczącą dostawy maszyn. W lipcu 2006 r. Urząd Statystyczny w Łodzi, w wyniku złożonego przez Spółkę wniosku, zakwalifikował maszynę szynowo-drogową do grupowania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług związanych z przewozem osób do innych krajów Unii Europejskiej. Przewóz jest przeprowadzany mikrobusami - ilość miejsc z kierowcą wynosi 9. Pojazdy nie spełniają wymogów wymogów, by można je było zaliczyć do pojazdów ciężarowych lub o charakterze specjalnym i odliczyć podatek VAT z tyt. zakupionego do nich paliwa.
Czy w związku z charakterem świadczonych usług może odliczać podatek VAT z tytułu zakupionego paliwa do opisanych we wniosku pojazdów?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 18 stycznia 2006r. (doręczonego 20 stycznia 2006r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku VAT z tytułu zakupu paliwa przeznaczanego do tankowania mikrobusów służących do przewozu osób do innych krajów Unii Europejskiej, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z art.14a wskazanej na wstępie ustawy stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy ma prawo do zastosowania preferencyjnej w wysokości 0 % w przypadku świadczenia usługi transportu towarów na terenie Polski polegającej na dowozie ich do portu morskiego lub do magazynów zbiorczych na zlecenie spedytora wykonującego usługi spedycji międzynarodowej tych towarów?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60), art. 83, ust. 1, pkt 23, ust. 3, pkt 1, ust. 5, pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), par. 7, ust. 1, pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez Pana w powyższym wniosku jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 15.02.2005 r. zwrócił się Pan o wydanie interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż świadczy Pan usługi transportu towarów na terenie Polski. Usługi te (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy firma jako podatnik VAT może stosować stawkę 0 % w fakturach wystawionych spedytorowi za wykonanie usługi przewozu na terenie kraju w oparciu o krajowy list przewozowy i traktować je jako część składową usługi transportu międzynarodowego na podstawie kopii morskiego listu przewozowego tzn. konosament?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60), art. 83 ust. 1 pkt 23, ust. 3 pkt 1, ust. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.970 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Marć z dnia 14.02.2005 r. – bez znaku, który wpłynął do tut. organu w dniu 15.02.2005 r., w sprawie wydania pisemnej interpretacji w kwestii „czy firma jako podatnik VAT może stosować stawkę 0 % w fakturach wystawionych spedytorowi za wykonanie usługi przewozu na terenie kraju w oparciu o krajowy list przewozowy i traktować je jako część składową usługi transportu międzynarodowego na podstawie kopii morskiego listu przewozowego tzn. konosament...” Naczelnik (...)