Transport wewnątrzwspólnotowy | Interpretacje podatkowe

Transport wewnątrzwspólnotowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport wewnątrzwspólnotowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na Spółce ciąży obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 maja 2007 r. (data wpływu 25 maja 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko strony za prawidłowe Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zamówiła u dostawcy z Francji 2 maszyny szynowo-drogowe służące do utrzymania sieci trakcyjnej. Maszyny zostały dostarczone do Spółki w grudniu 2006 r. Dostawca z Francji wystawił w dniu 29 grudnia 2006 r. fakturę VAT dotyczącą dostawy maszyn. W lipcu 2006 r. Urząd Statystyczny w Łodzi, w wyniku złożonego przez Spółkę wniosku, zakwalifikował maszynę szynowo-drogową do grupowania (...)
2011
1
cze

Istota:
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług związanych z przewozem osób do innych krajów Unii Europejskiej. Przewóz jest przeprowadzany mikrobusami - ilość miejsc z kierowcą wynosi 9. Pojazdy nie spełniają wymogów wymogów, by można je było zaliczyć do pojazdów ciężarowych lub o charakterze specjalnym i odliczyć podatek VAT z tyt. zakupionego do nich paliwa.
Czy w związku z charakterem świadczonych usług może odliczać podatek VAT z tytułu zakupionego paliwa do opisanych we wniosku pojazdów?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 18 stycznia 2006r. (doręczonego 20 stycznia 2006r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku VAT z tytułu zakupu paliwa przeznaczanego do tankowania mikrobusów służących do przewozu osób do innych krajów Unii Europejskiej, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z art.14a wskazanej na wstępie ustawy stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy ma prawo do zastosowania preferencyjnej w wysokości 0 % w przypadku świadczenia usługi transportu towarów na terenie Polski polegającej na dowozie ich do portu morskiego lub do magazynów zbiorczych na zlecenie spedytora wykonującego usługi spedycji międzynarodowej tych towarów?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60), art. 83, ust. 1, pkt 23, ust. 3, pkt 1, ust. 5, pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), par. 7, ust. 1, pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez Pana w powyższym wniosku jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 15.02.2005 r. zwrócił się Pan o wydanie interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż świadczy Pan usługi transportu towarów na terenie Polski. Usługi te (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy firma jako podatnik VAT może stosować stawkę 0 % w fakturach wystawionych spedytorowi za wykonanie usługi przewozu na terenie kraju w oparciu o krajowy list przewozowy i traktować je jako część składową usługi transportu międzynarodowego na podstawie kopii morskiego listu przewozowego tzn. konosament?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60), art. 83 ust. 1 pkt 23, ust. 3 pkt 1, ust. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.970 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Marć z dnia 14.02.2005 r. – bez znaku, który wpłynął do tut. organu w dniu 15.02.2005 r., w sprawie wydania pisemnej interpretacji w kwestii „czy firma jako podatnik VAT może stosować stawkę 0 % w fakturach wystawionych spedytorowi za wykonanie usługi przewozu na terenie kraju w oparciu o krajowy list przewozowy i traktować je jako część składową usługi transportu międzynarodowego na podstawie kopii morskiego listu przewozowego tzn. konosament...” Naczelnik (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.