Transport powietrzny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport powietrzny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku 0% dla dostawy towarów na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2010 r. (data wpływu 18.11.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku 0% dla dostawy towarów na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18.11.2010 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku (...)

2011
1
lip

Istota:

Stawka podatku dla usług transportu międzynarodowego

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2009r. (data wpływu 04 maja 2009r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług transportu międzynarodowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04 maja 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług transportu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jakiej stawce VAT podlegają towary kupowane bezpośrednio przez Spółkę poza terytorium Unii Europejskiej i służące zaopatrzeniu statków powietrznych w rejsach międzynarodowych?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że P. S.A. w ramach świadczonych usług transportu międzynarodowego - przewóz osób środkami transportu lotniczego nabywają towary poza terytorium Unii Europejskiej przeznaczone do obsługi pasażerów w rejsach międzynarodowych. Zdaniem Strony, w przypadku importu towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych do wykonywania transportu międzynarodowego art. 83 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT nie będzie miał zastosowania, ponieważ przepis ten dotyczy wyłącznie dostawy, a nie importu towarów. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, 535 ze zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka jest firmą spedycyjną, która otrzymała zlecenie od polskiego podatnika zorganizowania transportu lotniczego towarów z kraju trzeciego do Polski. Towar ten jest wprowadzony do składu celnego, a jego odprawa ostateczna odbywać się będzie partiami, przez nieznany Spółce okres czasu. Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do w/w usługi?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku AAA, z dnia 09.05.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Spółka jest firmą spedycyjną, która otrzymała zlecenie od polskiego podatnika zorganizowania transportu lotniczego towarów z kraju trzeciego do Polski. Towar ten jest wprowadzony do składu celnego, a jego odprawa ostateczna odbywać się będzie partiami, przez nieznany Spółce okres czasu. Zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (...)

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy opodatkowania na terytorium Polski podatkiem od towarów i usług zakupu usługi transportu powietrznego osób od węgierskiego przewoźnika.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 09.08.2005r., znak: US.PPM/443-38/BR/05, dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania na terytorium Polski podatkiem od towarów i usług zakupu usługi transportu powietrznego osób od węgierskiego przewoźnika. Stosownie do treści art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak należy określić miejsce wykonywania usługi (trasportu lotniczego) i według jakich zasad należy rozliczyć podatek VAT?
Czy sprzedaż Spółka powinna wykazać w deklaracji VAT 7 składanej do urzędu skarbowego?
Czy Spółka powinna się zarejestrować w kraju Unii, jako podatnik podatku VAT i tam rozliczyć podatek według reguł, w tym stawek, obowiązujących w tym kraju?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 04.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie usługi transportu lotniczego towarowego wykonywanego przez Spółkę jest w części I i II prawidłowe zaś w części III nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 04.01.2006 r. (data wpływu 09.01.2006 r.) Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Podmiot składający zapytanie jest podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku VAT i ma nadany numer NIP Unijny i jest spółką wykonującą usługi w zakresie wykonywania przewozu towarów. Usługi świadczone są na różnych trasach. Całość czynności związanych z organizacją usługi dokonywana jest w Polsce, gdzie Spółka posiada siedzibę (...)