Transport powietrzny | Interpretacje podatkowe

Transport powietrzny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport powietrzny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku 0% dla dostawy towarów na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2010 r. (data wpływu 18.11.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku 0% dla dostawy towarów na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18.11.2010 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku (...)
2011
1
paź

Istota:
Stawka podatku dla usług transportu międzynarodowego
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2009r. (data wpływu 04 maja 2009r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług transportu międzynarodowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04 maja 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług transportu (...)
2011
1
lip

Istota:
Jakiej stawce VAT podlegają towary kupowane bezpośrednio przez Spółkę poza terytorium Unii Europejskiej i służące zaopatrzeniu statków powietrznych w rejsach międzynarodowych?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że P. S.A. w ramach świadczonych usług transportu międzynarodowego - przewóz osób środkami transportu lotniczego nabywają towary poza terytorium Unii Europejskiej przeznaczone do obsługi pasażerów w rejsach międzynarodowych. Zdaniem Strony, w przypadku importu towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych do wykonywania transportu międzynarodowego art. 83 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT nie będzie miał zastosowania, ponieważ przepis ten dotyczy wyłącznie dostawy, a nie importu towarów. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, 535 ze zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Spółka jest firmą spedycyjną, która otrzymała zlecenie od polskiego podatnika zorganizowania transportu lotniczego towarów z kraju trzeciego do Polski. Towar ten jest wprowadzony do składu celnego, a jego odprawa ostateczna odbywać się będzie partiami, przez nieznany Spółce okres czasu. Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do w/w usługi?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku AAA, z dnia 09.05.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Spółka jest firmą spedycyjną, która otrzymała zlecenie od polskiego podatnika zorganizowania transportu lotniczego towarów z kraju trzeciego do Polski. Towar ten jest wprowadzony do składu celnego, a jego odprawa ostateczna odbywać się będzie partiami, przez nieznany Spółce okres czasu. Zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (...)
2011
1
kwi

Istota:
- dotyczy opodatkowania na terytorium Polski podatkiem od towarów i usług zakupu usługi transportu powietrznego osób od węgierskiego przewoźnika.
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 09.08.2005r., znak: US.PPM/443-38/BR/05, dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania na terytorium Polski podatkiem od towarów i usług zakupu usługi transportu powietrznego osób od węgierskiego przewoźnika. Stosownie do treści art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jak należy określić miejsce wykonywania usługi (trasportu lotniczego) i według jakich zasad należy rozliczyć podatek VAT?
Czy sprzedaż Spółka powinna wykazać w deklaracji VAT 7 składanej do urzędu skarbowego?
Czy Spółka powinna się zarejestrować w kraju Unii, jako podatnik podatku VAT i tam rozliczyć podatek według reguł, w tym stawek, obowiązujących w tym kraju?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 04.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie usługi transportu lotniczego towarowego wykonywanego przez Spółkę jest w części I i II prawidłowe zaś w części III nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 04.01.2006 r. (data wpływu 09.01.2006 r.) Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Podmiot składający zapytanie jest podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku VAT i ma nadany numer NIP Unijny i jest spółką wykonującą usługi w zakresie wykonywania przewozu towarów. Usługi świadczone są na różnych trasach. Całość czynności związanych z organizacją usługi dokonywana jest w Polsce, gdzie Spółka posiada siedzibę (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.