Transfer środków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transfer środków. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

W szczególności, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, Spółka pragnie potwierdzić, że z perspektywy obowiązujących przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przedstawiony w stanie faktycznym transfer do Y środków pieniężnych X za pośrednictwem Spółki nie skutkuje po stronie Spółki powstaniem przychodu?

Fragment:

(...) zrealizowany przez X na rzecz Y i jako taki stanowi przychód należny Y, powstały w związku z prowadzoną przez Y działalnością gospodarczą. Rola Spółki w omawianej transakcji została ograniczona do pośrednictwa przy technicznej realizacji transferu środków przez X na rzecz Y. Ze względu na fakt, że powyższe środki podlegały zwrotowi na rzecz Y nie można uznać, że otrzymanie ich przez Spółkę w celu dalszego transferu ma charakter trwały i bezzwrotny. Przeprowadzony transfer środków na rzecz Spółki stanowi jedynie techniczny proces przekazania środków przez X na rzecz Y, w którym Spółka pełni rolę pośrednika. W związku z powyższym, omawianego transferu nie można uznać za przysporzenie majątkowe, które skutkowałoby obowiązkiem rozpoznania przychodu. Spółka pragnie zauważyć, że w przedstawionej sytuacji, ze względu na charakter transferu środków nie doszło do jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego po stronie Spółki, co z kolei (...)