Transakcja | Interpretacje podatkowe

Transakcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transakcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jeżeli transakcja zakupu hipermarketów będzie opodatkowana podatkiem VAT lub będzie z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność taka nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W powyższym stanie faktycznym Spółka wnosi o potwierdzenie, że: Planowane transakcje zakupu Hipermarketów stanowią odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danego towaru, przy czym nie będzie miało zastosowania zwolnienie z opodatkowania VAT dla towarów używanych, w związku z czym Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z tą transakcją. Planowane transakcje zakupu Hipermarketów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). Odpowiedź odnośnie pytania 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek odnośnie pytania 1 zostanie rozpatrzony w odrębnej interpretacji. Zdaniem wnioskodawcy: W opinii Spółki, ponieważ transakcja sprzedaży hipermarketów podlega opodatkowaniu VAT i nie znajduje do niej zastosowania zwolnienie z VAT, nie podlega ona opodatkowaniu PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC. Powyższe argumenty jednoznacznie wskazują, że w ramach planowanej transakcji nie dojdzie do zbycia przedsiębiorstwa, bądź też zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. wobec tego, transakcja ta nie może być wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.
2016
12
sie

Istota:
Jeżeli transakcja nabycia poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład galerii będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT lub będzie z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność taka nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT planowana na 2008 r. transakcja sprzedaży Galerii stanowi odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, podlegającą opodatkowaniu VAT. b. Planowana na wrzesień 2008 r. transakcja sprzedaży na rzecz Spółki znaków towarowych stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT według stawki 22%, a Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z tą transakcją. Planowana na wrzesień 2008 r. transakcja sprzedaży poszczególnych składników majątkowych (w tym gruntów, budynków oraz budowli lub ich części) wchodzących w skład Galerii będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawek właściwych dla dostawy danych towarów, przy czym zastosowania nie będzie miało zwolnienie z opodatkowania VAT dla towarów używanych, w związku z czym Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z tą transakcją. Planowana na wrzesień 2008 r. transakcja nabycia poszczególnych składników majątkowych (w tym gruntów, budynków, budowli lub ich części) wchodzących w skład Galerii nie podlega opodatkowaniu PCC na podstawie ustawy o PCC. Odpowiedź odnośnie pytania 3 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej.
2016
12
sie

Istota:
Transakcja nabycia poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład galerii będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT lub będzie z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność taka nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT planowana na 2008 r. transakcja sprzedaży Galerii stanowi odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, podlegającą opodatkowaniu VAT. b. Planowana na wrzesień 2008 r. transakcja sprzedaży na rzecz Spółki znaków towarowych stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT według stawki 22%, a Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z tą transakcją. Planowana na wrzesień 2008 r. transakcja sprzedaży poszczególnych składników majątkowych (w tym gruntów, budynków oraz budowli lub ich części) wchodzących w skład Galerii będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawek właściwych dla dostawy danych towarów, przy czym zastosowania nie będzie miało zwolnienie z opodatkowania VAT dla towarów używanych, w związku z czym Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z tą transakcją. Planowana na wrzesień 2008 r. transakcja nabycia poszczególnych składników majątkowych (w tym gruntów, budynków, budowli lub ich części) wchodzących w skład Galerii nie podlega opodatkowaniu PCC na podstawie ustawy o PCC. Odpowiedź odnośnie pytania 3 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej.
2016
12
sie

Istota:
Jeżeli transakcja zakupu hipermarketów będzie opodatkowana podatkiem VAT lub będzie z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność taka nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W powyższym stanie faktycznym Spółka wnosi o potwierdzenie, że: Planowane transakcje zakupu Hipermarketów stanowią odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danego towaru, przy czym nie będzie miało zastosowania zwolnienie z opodatkowania VAT dla towarów używanych, w związku z czym Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z tą transakcją. Planowane transakcje zakupu Hipermarketów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). Odpowiedź odnośnie pytania 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek odnośnie pytania 1 zostanie rozpatrzony w odrębnej interpretacji. Zdaniem wnioskodawcy: W opinii Spółki, ponieważ transakcja sprzedaży hipermarketów podlega opodatkowaniu VAT i nie znajduje do niej zastosowania zwolnienie z VAT, nie podlega ona opodatkowaniu PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC. Powyższe argumenty jednoznacznie wskazują, że w ramach planowanej transakcji nie dojdzie do zbycia przedsiębiorstwa, bądź też zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. wobec tego, transakcja ta nie może być wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.
2016
12
sie

Istota:
Jeżeli transakcja zakupu hipermarketów będzie opodatkowana podatkiem VAT lub będzie z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność taka nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W powyższym stanie faktycznym Spółka wnosi o potwierdzenie, że: Planowane transakcje zakupu Hipermarketów stanowią odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danego towaru, przy czym nie będzie miało zastosowania zwolnienie z opodatkowania VAT dla towarów używanych, w związku z czym Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z tą transakcją. Planowane transakcje zakupu Hipermarketów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). Odpowiedź odnośnie pytania 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek odnośnie pytania 1 zostanie rozpatrzony w odrębnej interpretacji. Zdaniem wnioskodawcy: W opinii Spółki, ponieważ transakcja sprzedaży hipermarketów podlega opodatkowaniu VAT i nie znajduje do niej zastosowania zwolnienie z VAT, nie podlega ona opodatkowaniu PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC. Powyższe argumenty jednoznacznie wskazują, że w ramach planowanej transakcji nie dojdzie do zbycia przedsiębiorstwa, bądź też zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. wobec tego, transakcja ta nie może być wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.
2016
12
sie

Istota:
1) Wnioskodawca jest zainteresowany uzyskaniem potwierdzenia swojego stanowiska w kwestii ustalenia, co do których z wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego transakcji / zdarzeń gospodarczych mają zastosowanie przepisy art. 11 ustawy CIT, a w konsekwencji Wnioskodawca zobowiązany jest tworzyć dokumentację o której mowa w art. 9a ustawy CIT ?2) W przypadku potwierdzenia stanowiska Wnioskodawcy, że przepisy art. 11 ustawy CIT mają zastosowanie wyłącznie do Transakcji Handlowych a w konsekwencji, że nie znajdują zastosowania do Zdarzeń Korporacyjnych, Wnioskodawca jest zainteresowany potwierdzeniem swojego stanowiska co do kwestii braku możliwości zastosowania art. 11 ustawy CIT, w odniesieniu do Zdarzeń Korporacyjnych także na etapie ustalania dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu ?
Fragment:
W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy skoro Zdarzenia Korporacyjne nie będą stanowić transakcji gospodarczych do których stosuje się art. 9a i art. 11 ustawy CIT konsekwencje podatkowe w zakresie ustalania dochodu Wnioskodawcy w przypadku Zdarzeń Korporacyjnych powinny być ustalane z pominięciem zastosowania art. 11 ustawy CIT. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o CIT podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy CIT są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takich transakcji. Dokumentacja ta powinna zawierać określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko); określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty; metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji; określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot; wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej (...)
2016
2
sie

Istota:
W sytuacji, gdy z tytułu tej transakcji Wnioskodawca nie dokonuje rejestracji w państwie trzecim wówczas dokumentuje transakcję sprzedaży poprzez wystawienie faktury zgodnie z § 26 rozporządzenia i będzie zobowiązany do wykazania tej transakcji w poz. 21 deklaracji VAT-7, jeżeli Wnioskodawca będzie dokonywał odliczeń podatku naliczonego zgodnie z art. art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy.
Fragment:
W sytuacji, gdy z tytułu tej transakcji Wnioskodawca nie dokonuje rejestracji w państwie trzecim wówczas dokumentuje transakcję sprzedaży poprzez wystawienie faktury zgodnie z § 26 rozporządzenia i będzie zobowiązany do wykazania tej transakcji w poz. 21 deklaracji VAT-7, jeżeli Wnioskodawca będzie dokonywał odliczeń podatku naliczonego zgodnie z art. art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy. A zatem stwierdzić należy, iż stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego nie podlega opodatkowaniu na terytorium kraju jak również to, iż danej transakcji Wnioskodawca nie ma obowiązku wykazywać w informacji podsumowującej należało uznać za prawidłowe. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy odnośnie wykazywania danej transakcji w deklaracji VAT – 7 należało uznać za nieprawidłowe gdyż tylko w sytuacji, kiedy zgodnie z przepisami państwa trzeciego Wnioskodawca będzie zobowiązany do zarejestrowania się w tym państwie wówczas Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wykazywania przedstawionej transakcji w deklaracji VAT-7. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
19
lip

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji nabycia przez Wnioskodawcę składników majątku w ramach Transakcji 1, w związku z uznaniem tej transakcji za nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji nabycia przez Wnioskodawcę składników majątku w ramach Transakcji 2
Fragment:
(...) Transakcja 2 w ramach reorganizacji), Dział Audytu Wewnętrznego funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w całości (patrz Transakcja 2 w ramach reorganizacji). Wraz z przeniesieniem ww. jednostek organizacyjnych Spółki do S., do tego podmiotu (tu: do S.) przeniesione zostaną również składniki majątku wykorzystywane w działalności tych oddziałów / działów, a także ludzie tam pracujący (obecni pracownicy Spółki). Dodatkowo, w ramach reorganizacji zostanie rozwiązana umowa o pracę Dyrektora Generalnego Spółki (Prezesa Zarządu komplementariusza Spółki) ze Spółką i osoba ta nawiąże stosunek pracy z S. Ponadto, niezależnie od przeprowadzenia Transakcji 1 i Transakcji 2, planowane jest przeniesienie (sprzedaż) do S. Działu Skupu Trzody Chlewnej funkcjonującego obecnie w ramach Centrali Spółki - w całości. Termin transakcji nie jest jeszcze ustalony (tj. nie podjęto jeszcze decyzji, czy sprzedaż Działu Skupu Trzody Chlewnej do S. nastąpi przed przeprowadzeniem Transakcji 1 i Transakcji 2, równolegle do przeprowadzenia Transakcji 1 i Transakcji 2, czy też po przeprowadzeniu Transakcji 1 i Transakcji 2). Transakcja 1 W ramach Transakcji 1 planowane jest przeniesienie (w formie sprzedaży) - ze Spółki do S. - Oddziału Spółki w M. (CUW), realizującego obecnie działalność w zakresie szeroko rozumianych usług księgowych.
2016
10
lip

Istota:
W omawianym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli transakcje te nie będą podlegały szczególnemu obowiązkowi dokumentacyjnemu W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawca zawiera (lub będzie zawierać) transakcje z mającą siedzibę na terytorium Polski spółką komandytową, której jest wspólnikiem, to transakcje te nie będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu. Konsekwencją wynikającą wprost z powyższego, będzie brak konieczności sporządzania szczególnej dokumentacji opisanej w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozumieniu bowiem przytoczonych przepisów, spółki komandytowej nie można uznać za podmioty powiązane, co oznacza, że na Wnioskodawcy, nie będzie ciążył obowiązek sporządzania dokumentacji zawieranych transakcji.
Fragment:
Warto też wskazać na treść art. 25a ust. 1, zgodnie z którym podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej: określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko); określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty; metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji; określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot; wskazanie innych czynników w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki; określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
2016
26
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zgłoszenia Spółdzielni, w związku z art. 113 ustawy, jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) transakcji zwolnionych zgodnie z art. 146-149 oraz art. 151, 152 i 153; wartość transakcji związanych z nieruchomościami, transakcji finansowych, o których mowa w art. 135 ust. 1 lit. b) - g) oraz usług ubezpieczeniowych, chyba że transakcje te mają charakter transakcji pomocniczych. Zbycie materialnych lub niematerialnych dóbr inwestycyjnych przedsiębiorstwa nie jest jednak uwzględniane przy obliczaniu obrotu. Z obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. brzmienia art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy wynika, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 (czyli uprawniającej do zwolnienia podmiotowego) nie wlicza się m.in. obrotu z tytułu odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku (na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy), jednakże z wyjątkiem transakcji związanych z nieruchomościami, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych. Dokonane zatem od dnia 1 stycznia 2014 r. zmiany w ustawie w sposób ściślejszy odwzorowują przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady, która w art. 288 pkt 4 również stanowi, że kwota obrotu obejmuje wartość transakcji związanych z nieruchomościami.
2016
25
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Transakcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.