Towarzystwa ubezpieczeniowe | Interpretacje podatkowe

Towarzystwa ubezpieczeniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towarzystwa ubezpieczeniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu.
Fragment:
(...) Klientom, którzy trafili do Banku (Towarzystwa Ubezpieczeniowego) za pośrednictwem Spółki. Jak wskazał Wnioskodawca, z zapisów umów zawartych przez Spółkę z Bankami i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi wynika, iż usługa świadczona przez Spółkę rozliczana jest w okresach rozliczeniowych. Z treści zawartych przez Spółkę umów, opisanych w niniejszym wniosku wynika, że strony ustaliły, iż okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Spółka otrzymuje z Banku lub Towarzystwa Ubezpieczeniowego raport zawierający informacje o podpisanych umowach i uruchomionych kredytach oraz ich wysokości. Raport Wnioskodawca uzyskuje dopiero w miesiącu następnym, po zakończeniu poprzedniego miesiąca kalendarzowego, którego dany raport dotyczy. Na podstawie przesłanego raportu dotyczącego zawartych umów i uruchomionych kredytów w miesiącu poprzednim, Spółka wystawia fakturę. Wnioskodawca jest zdania, że na podstawie art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od (...)
2012
1
kwi

Istota:
Usługi świadczone na rzecz członków grupy osób nie spełnia wszystkich warunków wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, zatem usługi, które świadczone będą na rzecz swoich członków nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wynikającego z tego przepisu.
Fragment:
(...) spełnione. Usługi są świadczone dla sześciu zakładów ubezpieczeń. X jest jedną ze spółek świadczących usługi na rzecz grupy. Ponadto X , jest jedną ze spółek funkcjonalnych grupy świadczących usługi na rzecz innych członków grupy. Towarzystwa ubezpieczeniowe co prawda prowadzą głównie działalność zwolnioną z VAT, tj. sprzedaż usług ubezpieczeniowych (ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia na życie). Jednakże incydentalnie Spółka Wnioskodawcy oraz inne towarzystwa ubezpieczeniowe wchodzące w skład grupy, mają obowiązek opodatkowania niektórych transakcji. Zatem, wskazać należy, iż Wnioskodawca oprócz czynności zwolnionych z podatku VAT, wykonuje czynności opodatkowane tym podatkiem. Zatem grupa osób (towarzystw ubezpieczeniowych) nie będzie grupą zrzeszającą podmioty, których działalność jest zwolniona lub w związku z którą nie są one uznawane za podatników VAT, co oznacza, że pierwszy z warunków wymienionych zarówno w (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wypłacaną co miesiąc rentą dożywotnią przez towarzystwo ubezpieczeniowe?
Fragment:
(...) w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca otrzymuje co miesiąc w ramach ubezpieczenia osobowego (III Filar) rentę dożywotnią wypłacaną ze środków zgromadzonych na koncie towarzystwa ubezpieczeniowego. Wyjaśnić należy, iż zgodnie z taką umową o świadczenie renty dożywotniej osoba uprawniona zbiera środki pieniężne na swoim indywidualnym koncie, a towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym umowa została zawarta zobowiązuje się do wypłaty świadczeń okresowych w chwili przejścia osoby uprawnionej na emeryturę. Takie świadczenia okresowe płatne są co miesiąc i opiewają na pewną określoną kwotę pieniężną, wypłacaną do końca życia osoby (...)
2011
1
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.