Towarzystwa ubezpieczeniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towarzystwa ubezpieczeniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
1
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu.

Fragment:

(...) Klientom, którzy trafili do Banku (Towarzystwa Ubezpieczeniowego) za pośrednictwem Spółki. Jak wskazał Wnioskodawca, z zapisów umów zawartych przez Spółkę z Bankami i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi wynika, iż usługa świadczona przez Spółkę rozliczana jest w okresach rozliczeniowych. Z treści zawartych przez Spółkę umów, opisanych w niniejszym wniosku wynika, że strony ustaliły, iż okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Spółka otrzymuje z Banku lub Towarzystwa Ubezpieczeniowego raport zawierający informacje o podpisanych umowach i uruchomionych kredytach oraz ich wysokości. Raport Wnioskodawca uzyskuje dopiero w miesiącu następnym, po zakończeniu poprzedniego miesiąca kalendarzowego, którego dany raport dotyczy. Na podstawie przesłanego raportu dotyczącego zawartych umów i uruchomionych kredytów w miesiącu poprzednim, Spółka wystawia fakturę. Wnioskodawca jest zdania, że na podstawie art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od (...)

2011
1
paź

Istota:

Usługi świadczone na rzecz członków grupy osób nie spełnia wszystkich warunków wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, zatem usługi, które świadczone będą na rzecz swoich członków nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wynikającego z tego przepisu.

Fragment:

(...) spełnione. Usługi są świadczone dla sześciu zakładów ubezpieczeń. X jest jedną ze spółek świadczących usługi na rzecz grupy. Ponadto X , jest jedną ze spółek funkcjonalnych grupy świadczących usługi na rzecz innych członków grupy. Towarzystwa ubezpieczeniowe co prawda prowadzą głównie działalność zwolnioną z VAT, tj. sprzedaż usług ubezpieczeniowych (ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia na życie). Jednakże incydentalnie Spółka Wnioskodawcy oraz inne towarzystwa ubezpieczeniowe wchodzące w skład grupy, mają obowiązek opodatkowania niektórych transakcji. Zatem, wskazać należy, iż Wnioskodawca oprócz czynności zwolnionych z podatku VAT, wykonuje czynności opodatkowane tym podatkiem. Zatem grupa osób (towarzystw ubezpieczeniowych) nie będzie grupą zrzeszającą podmioty, których działalność jest zwolniona lub w związku z którą nie są one uznawane za podatników VAT, co oznacza, że pierwszy z warunków wymienionych zarówno w (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wypłacaną co miesiąc rentą dożywotnią przez towarzystwo ubezpieczeniowe?

Fragment:

(...) w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca otrzymuje co miesiąc w ramach ubezpieczenia osobowego (III Filar) rentę dożywotnią wypłacaną ze środków zgromadzonych na koncie towarzystwa ubezpieczeniowego. Wyjaśnić należy, iż zgodnie z taką umową o świadczenie renty dożywotniej osoba uprawniona zbiera środki pieniężne na swoim indywidualnym koncie, a towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym umowa została zawarta zobowiązuje się do wypłaty świadczeń okresowych w chwili przejścia osoby uprawnionej na emeryturę. Takie świadczenia okresowe płatne są co miesiąc i opiewają na pewną określoną kwotę pieniężną, wypłacaną do końca życia osoby (...)